Hem(Home) - Kataloger(Catalogue)
Auktion 17 den 7 november 2011
« Föregående sida(Prev page) | Nästa sida(Next page)» | (Nu visas 1-100 av totalt 605)
 
 
Klicka bild
(Click picture)
Objektnr
(Lot No)
Beskrivning
(Description)
Utropspris
(Estimate)
Pris
(Price)
1 KABYLBÖSSA MED SNAPPLÅS
nordafrikansk, stock med inläggningar, 160 cm. Small damages
3000 SEK 5000 SEK
2 KABYLBÖSSA MED SNAPPLÅS
nordafrikansk, 157 cm. Damages and losses
1500 SEK 1500 SEK
3 SNAPPLÅSGEVÄR
Balkan, stock med järn- och mässingsbeslag, 163 cm. Upper vise jaw with screw missing, lock defect
4000 SEK 4500 SEK
4 KABYLBÖSSA MED SNAPPLÅS
nordafrikansk, pipa med silverdekor, stock med trådinläggningar, 148 cm. Small damages
2500 SEK 2700 SEK
5 KABYLBÖSSA MED SNAPPLÅS
nordafrikansk, pipa med dekor, stock med tråddekor, 161 cm. Upper vise jaw with screw missing, small damages
2500 SEK 3700 SEK
6 SNAPPLÅSGEVÄR
turkiskt, lås och pipa med guldtaucherad dekor, stock med dekor av graverade silverbeslag, 118 cm
30000 SEK 120000 SEK
7 SNAPPLÅSGEVÄR
turkiskt, stock med beninläggningar, 100 cm; slitage, skador. Small parts missing, worn, damages
3000 SEK 6500 SEK
8 SNAPPLÅSSTUDSARE
turkisk, stock med mässingsbeslag, 93 cm
4000 SEK 6500 SEK
9 SNAPPLÅSSTUDSARE
turkisk, lås med stämpel, stock med mässingsbeslag, 111 cm. Stock with repair
4000 SEK 4700 SEK
10 LUNTLÅSGEVÄR
indiskt, pipa med stålskuren dekor, 171 cm
5000 SEK 12000 SEK
11 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par
lås märkta G RICE, piporna märkta London, stockar med silverdekor, 32 cm. Damages
4000 SEK 6500 SEK
12 FLINTLÅSPISTOL
turkisk, graverat lås, pipa med dekor, 46 cm
3000 SEK 6000 SEK
13 FLINTLÅSPISTOL
turkisk, mässingsbeslag, 53 cm; tumplåt saknas. Tumb-plate missing
2500 SEK 6000 SEK
14 SNAPPLÅSPISTOL
troligen grekisk, stock med reliefdekor, 50 cm. Trigger guard later
4000 SEK 10000 SEK
15 SNAPPLÅSPISTOL
Balkan, stock av mässing, 48 cm
3000 SEK 5500 SEK
16 SNAPPLÅSPISTOL
kaukasisk, läderklädd stock, kula av ben, 48 cm
4000 SEK 6500 SEK
17 SNAPPLÅSPISTOL
kaukasisk, kula av ben, 48 cm. Damages
4000 SEK 13000 SEK
18 SCHASKA
fäste klätt med sköldpadd, klinga med guldtaucherad dekor, datering 1838, Nicholaus I:s monogram samt Zlatoust, 96 cm, klinga 81,5 cm
150000 SEK Not Sold
19 SCHASKA
fäste och baljbeslag av silver med niellodekor, kappa med S:t Anna-tecken samt text "för tapperhet", baljbeslag med text, 94 cm, klinga 79 cm
50000 SEK 50000 SEK
20 MINIATYRKINDJAL
silverbeslag med niellodekor, balja, 18 cm
1000 SEK 5500 SEK
21 MINIATYRKINDJAL
benkavel, beslag med niellodekor, balja, 20,5 cm
1000 SEK 3000 SEK
22 BÄLTE
kaukasiskt, 1800-tal, silver med niellodekor
4000 SEK 4000 SEK
23 PALLUSKA
Silver med niellodekor, Small damages
1500 SEK 3000 SEK
24 QUADDARA
kavelplattor av horn, munbleck och nitbrickor med filigransarbete, damaskerad klinga med guldtaucherad dekor och text, balja, 76 cm, klinga 60,5 cm
15000 SEK 18000 SEK
25 KINDJAL
bengrepp, klinga med rester av guldtaucherad dekor, balja, 57 cm
5000 SEK 5000 SEK
26 KINDJAL
kaukasisk, förgyllda beslag med niellodekor, balja, 50,5 cm. Two rivets missing, small damage
2000 SEK 3700 SEK
27 KINDJAL
kaukasisk, silver med niellodekor, 24,5 cm
1500 SEK Not Sold
28 KINDJAL
montering med niellodekor, klinga med text, 57,5 cm. Bottom scabbard mount missing
3000 SEK 4500 SEK
29 KINDJAL
silver med niellodekor, klinga med stämplar, balja med text, 46,5 cm. Small damages and repair
7000 SEK 10000 SEK
30 KINDJAL
fäste och balja med niellodekor, 49 cm
3000 SEK 3200 SEK
31 KINDJAL
kavelplattor av ben och horn, baljbeslag med niellodekor, 39 cm. Damages
2000 SEK 9500 SEK
32 KINDJAL
kaukasisk, silver med niellodekor, silverstämplar, balja, 46 cm
7000 SEK 13000 SEK
33 KINDJAL
kavelplattor av horn, järnbeslag med silverdekor, balja, 54 cm. Leather on scabbard later
8000 SEK 8000 SEK
34 KINDJAL
kavelplattor av horn, klinga med stämpel, 59,5 cm
2500 SEK 5500 SEK
35 KATANA
svärd, japanskt, klinga Shin-shinto 1860-tal, signerad och daterad, klinga 74,5 cm; klingan med hack. Blade with nicks
30000 SEK 87000 SEK
36 OFFICERSSVÄRD
japanskt, 1930-40-tal, klinga med signering, grönlackerad balja, klinga 64,3 cm
8000 SEK 9500 SEK
37 KATANA
svärd, japanskt, klinga Koto 14-1500-tal, klinga 68 cm
8000 SEK 11000 SEK
38 WAKIZASHI
kort svärd, japanskt, klinga Koto-shinto 15-1600-tal, 1800-talsmontering, klinga 43,5 cm
5000 SEK 7000 SEK
39 WAKIZASHI
kort svärd, japanskt, Shinto-shinshinto 17-1800-tal, klinga 45 cm
5000 SEK 6500 SEK
40 WAKIZASHI
kort svärd, klinga Koto 1500-tal, klinga 48,5 cm; skador, klingan kortad. Blade shortened, damages
3000 SEK Not Sold
41 TSUBAS, 4 st
parerplåtar, japanska, järn, ca 7,5x7,5 cm
2500 SEK 2000 SEK
42 TSUBAS, 4 st
parerplåtar, japanska, järn, ca 7x6,5 cm
2000 SEK 2500 SEK
43 TSUBAS, 4 st
parerplåtar, japanska, järn, ca 7x6,5 cm
2000 SEK 2000 SEK
44 TSUBAS, 4 st
parerplåtar, japanska, järn, ca 8x7,5 cm
2000 SEK 2000 SEK
45 TSUBAS, 4 st
parerplåtar, japanska, järn, ca 8x7,5 cm
2000 SEK 2000 SEK
46 TSUBA
parerplåt, japansk, koppar, signerad, 7,3x6,8 cm
1000 SEK 1500 SEK
47 NAGINATA
japansk, klinga Koto-shinto 15-1600-tal, 236 cm, klinga 56,5 cm, stång till yari medföljer, 264 cm
4000 SEK 14000 SEK
48 BÅGAR, 2 st
japanska, 140 resp 115 cm; skador
1500 SEK 3500 SEK
49 LUNTLÅSGEVÄR
japanskt, lås av mässing, pipa med dekor av drake i silver, 101 cm. Ramrod missing, small damages
7000 SEK 8500 SEK
50 TEPPO
slaglåsgevär, japanskt, 1800-tal, pipa med silverdekor, 107 cm, kal ca 15 mm. Ramrod missing, small damages
3000 SEK 6000 SEK
51 KRIS
javanesisk, fäste av benliknande material, vågig klinga, balja, 44,5 cm
1000 SEK 3200 SEK
52 KRIS
kavel och del av balja av ben, 36,5 cm
1500 SEK 14000 SEK
53 PIHA-KAETTA
benkavel, 28 cm
1000 SEK 1500 SEK
54 KARD
benfäste, balja troligen av låghaltigt silver, 32,5 cm. Rustdamages
2000 SEK 7500 SEK
55 YAMBYA
försilvrat fäste och balja, 43 cm. Hilt with repair
3000 SEK 4000 SEK
56 YAMBYA
benfäste, 41 cm. End of scabbard mount missing
3000 SEK 2000 SEK
57 DOLK
kavelplattor av ben, guldtaucherad dekor, damaskerad klinga, 32,5 cm
3000 SEK 10000 SEK
58 DOLK
indopersisk, fäste och balja med blomsterdekor, klinga med guldtaucherad dekor, 35,5 cm
2000 SEK 5000 SEK
59 YAMBYA
hornfäste, balja, 36 cm
1000 SEK 1600 SEK
60 YATAGAN
klinga med märkning, balja med driven dekor, 81 cm
15000 SEK Not Sold
61 YATAGAN
klinga med spår av text, baljbeslag med driven dekor, 60 cm. Damages
8000 SEK Not Sold
62 DOLK
kavelplattor av ben, balja troligen silverklädd, 42,5 cm
1000 SEK 5500 SEK
63 KILIJ
ottomansk, fäste och balja med koraller och turkoser, klinga med guldtaucherad text och dekor, 87 cm, klinga 71 cm; del av dekoren saknas, skador. Parts of decoration missing
50000 SEK 145000 SEK
64 SHAMSHIR
järnfäste med rest av guldtaucherad dekor, damaskerad klinga med text i guld, balja, 92 cm, klinga 78,5 cm
10000 SEK 37000 SEK
65 SHAMSHIR
ottomansk, förgyllt fäste och baljbeslag, baljbeslaget med silverstämplar, 96 cm, klinga 81 cm. Scabbard not perfect fit
8000 SEK 19000 SEK
66 KILIJ
ottomansk, parerstång av mässing, hornkavel, balja med doppsko av järn, 94 cm, klinga 79 cm
5000 SEK 5500 SEK
67 SHAMSHIR
fäste med försilvrad reliefdekor, 89 cm, klinga 74 cm
3000 SEK 9500 SEK
68 SABEL
turkisk, omkring 1900, för officer, 81 cm, klinga 68,5 cm
2500 SEK 2000 SEK
69 KOMBINATIONSVAPEN
indiskt, katar med dubbla flintlåspistoler, guldtaucherad dekor samt ädelstenar/gems, 2 bestick, 44,5 cm one bar with repair
80000 SEK 125000 SEK
70 SABEL
indisk, järnfäste, klinga med etsad dekor av engelsk typ, balja, 98 cm, klinga 83 cm
2000 SEK 7000 SEK
71 TULWAR
indisk, järnfäste med spår av silverdekor, 91 cm, klinga 78 cm
1500 SEK 4200 SEK
72 TULWARER, 2 st
indiska, fästen med silvertaucherad dekor, 87 resp 94 cm
2000 SEK 2200 SEK
73 PULOUAR
indisk, järnfäste, 119 cm, 96 cm. Hilt with damages
1500 SEK Not Sold
74 BRÖSTPLÅTAR
indopersiska, guldtaucherad text och dekor, 27,5 x 20,5 cm senare montering, later mountings
6000 SEK 21000 SEK
75 SKÖLD
indopersisk, etsad dekor med text, 43 cm
2000 SEK 5000 SEK
76 SKÖLD
indopersisk, stålskuren dekor, 46 cm
2000 SEK 4200 SEK
77 ROOTSTOCK CLUB
Fidji, 19-th century,104,5 cm, damages
3000 SEK 11000 SEK
78 ROOTSTOCK CLUB
Fidji, 19-th century, 107 cm
3000 SEK 9500 SEK
79 GUNSTOCK CLUB
Fidji,19-th century, lindat skaft, 97 cm, damages
3000 SEK 10000 SEK
80 GUNSTOCK CLUB
Fidji 19-th century,97 cm, damages
3000 SEK 12000 SEK
81 CLUB
Fidji 19-th century, 86,5 cm, damages
3000 SEK 16000 SEK
82 CLUB
Fidji 19-th century, 95 cm, repaires
3000 SEK 5000 SEK
83 CLUB
Fidji 19-th century, 94 cm
3000 SEK 11000 SEK
84 THROWINGCLUBS
2 st,Fidji 19-th century 40 cm, 40,5 cm
2000 SEK 6000 SEK
85 AXE AND TAPA-CLUB
Fidji 19-th century, axeshaft, 39 cm, tapa-club 34 cm
2000 SEK 4000 SEK
86 NECKREST
Fidji 19-th century, 62 x 15 cm, repair
2000 SEK 12000 SEK
87 STOOL
Tanzania, hemförd av svensk missionärsfamilj från Kristinehamn under tidigt 1900-tal, diameter 30,5 cm, höjd 28 cm
3000 SEK 5500 SEK
88 HJULLÅSPISTOLER, 1 par
italienska, Brescia, 1600-talets mitt-senare hälft, järnbeslag med genombruten dekor, senare valnötsstockar med blomsterdekor, 56 cm. Later walnut full stocks
150000 SEK 135000 SEK
89 HJULLÅSPISTOL
typ omkring 1600, 61,5 cm; omarbetad, delvis äldre delar. Composite wheellock pistol
40000 SEK 65000 SEK
90 FLINTLÅSPISTOL
1700-talets senare hälft, lås och pipa med stålskuren dekor mot guldad botten, mässingsbeslag. 40,5 cm
12000 SEK 14000 SEK
91 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par
omkring 1730, hanar med stålskuren dekor, graverade mässingsbeslag, 46 cm; smärre skador. Minor damages
30000 SEK 34000 SEK
92 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par
1720-30-tal, pipor med mässingsdekor, mässingsbeslag, 50 cm. Parts on lock later, stock with damages
25000 SEK 26000 SEK
93 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par
lås och pipor signerade Joh. And Kuchenreiter, förgyllda mässingsbeslag, 40,5 cm; har tidigare varit monterade för löskolv. One lock empty inside, parts missing, rust damages
20000 SEK 15000 SEK
94 FLINTLÅSPISTOL
sent 1700-tal, mässingsbeslag, 35 cm. Top jaw screw later, stock with repair
2000 SEK 3200 SEK
95 SNAPPSLAGLÅSPISTOL
ändrad från snapplås, spansk, stock med silverbeslag, bälthake, 38 cm; laddstock saknas. Ramrod missing
4000 SEK 4500 SEK
96 SNAPPLÅSPISTOL
spansk, omkring 1800, pipa med stämpel BUSTINDUI (Eibar) samt text i guld: REGIM TO DE CABALLA DE LA REYNA, mässingsbeslag, bälthake, 46 cm. Forend stock, ramrod and top jaw with screw later
8000 SEK 8000 SEK
97 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par
omkring 1800, pipor med text i silver Franz Poltz (Karlsbad/Böhmen), förgyllda beslag, 34 cm. Butts with repairs
35000 SEK 46000 SEK
98 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par
lås signerade Meidinger (Johan Frantz M 1720-1769, mästare 1750, Kungl Maj:ts bössmed 1759), lås och järnbeslag med graverad dekor, pipor med guldad krönt stämpel, 44 cm; renoverade. Restored
50000 SEK 55000 SEK
99 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par
lås signerade I Lundgren, pipor och järnbeslag med graverad dekor, 38,5 cm, kal ca 20 mm. Proveniens: Hedberg-Braatens vapensamling, Bjersjölagårds slott. I Lundgren syftar troligen på faktorismed Johan Lundgren (1736-1806) Smedjebo-Jönköping eller faktorismed Jonas Lundgren (1733-?) Ljungarn-Jönköping
35000 SEK 42000 SEK
100 FLINTLÅSPISTOL
omkring 1800, lås med gravyr, graverade vitmetallbeslag,, räfflad pipa kaliber ca 13 mm 36 cm
10000 SEK 13000 SEK

 

« Föregående sida(Prev page) | Nästa sida(Next page)» (Nu visas(1-100 av totalt 605)