Hem(Home) - Kataloger(Catalogue)
Auktion 23 den 17 November 2014
« Föregående sida(Prev page) | Nästa sida(Next page)» | (Nu visas 1-100 av totalt 502)
 
 
Klicka bild
(Click picture)
Objektnr
(Lot No)
Beskrivning
(Description)
Utropspris
(Estimate)
Pris
(Price)
1 MIQUELET LOCK RIFLE
Turkish, 19 th century, barrel with makers mark, 119,5 cm, end of but cap missing, ramrod and part of stockdecoration later
6000 SEK 7500 SEK
2 MIQUELET LOCK GUN
Turkish, 18-19th century, lock and barrel with decoration in gold and silver, stock inlaid with decorations, 117 cm, cal ca 19 mm, small repaires
30000 SEK 52000 SEK
3 TOELOCK GUN
North African, lock dated 1264 A.H, corresponding to 1848 A.D, silver mounted lock and stock, 151 cm
12000 SEK 12000 SEK
4 MATCHLOCK GUN
Sindh, 19th century, mounts probably in silver 138 cm
2500 SEK 3200 SEK
5 FLINTLÅSPISTOL
Turkish, 19th century, 1800-tal, brass mounts, 50,5 cm; escutcheon missing, damages
2000 SEK 2400 SEK
6 FLINTLOCK PISTOL
Turkish, 19th century, 1800-tal, brass mounts, 51 cm; one barrelband missing, old repairs, damages
2000 SEK 2200 SEK
7 MIQUELETLOCK PISTOL
19th century, stock with mounts in silver, 49,5 cm
3000 SEK 6000 SEK
8 MIQUELETLOCK PISTOL
Balkan, 19th century, 1800-tal, brass covered stock, 55 cm; one lock screw missing, damages
1500 SEK 4200 SEK
9 FLINTLOCK PISTOL
19th century, white metal covered stock with text dated 1867 and engraved decoration, 37,5 cm, hammer later
4000 SEK 2500 SEK
10 KARD
Persian 18-19th century, blade of watered steel with gold koftgari, 34,5 cm, grip plates later
2000 SEK 2500 SEK
11 KHANJAR
Indo-Persian, blade of watered steel, 38,5 cm, stonegrip with repair
3000 SEK 2700 SEK
12 DAGGER
hilt with silver mounts, 42 cm, mounts with damages
1500 SEK 2500 SEK
13 KNIFES (2)
Crete, blades with etched decorations and tex, one dated 1921, 38 and 36,5 cm
2000 SEK 2500 SEK
14 KNIFE AND FORK
iron parts with koftgari in silver, knife 41 cm
1500 SEK 1700 SEK
15 KILIJ
Ottoman, 19th century, hilt and scabbard mounts in white metal, watered blade with text and decoration in gold, 94 cm, blade 80 cm
20000 SEK 65000 SEK
16 KILIJ
Ottoman, 19th century, hilt and scabbard mounts in silver with makers mark, 94 cm, blade 79 cm; blade with small nicks, small damages
20000 SEK 22000 SEK
17 KARABELA
composite, blade with text, 87 cm, blade 74 cm; damages
2000 SEK 15000 SEK
18 SHAMSHIR
cross guard in iron with gold decoration, 90 cm, blade 77 cm, cross guard with damages, later grip, damages
1500 SEK 6000 SEK
19 YATAGAN
Turkish, 18-19th century, 17-1800-tal, blade with gold decoration, scabbard with silver mounts, 63 cm; one grip plate with repair, scabbard cloth with damage
4000 SEK 9000 SEK
20 TULWAR
18-19th century, Indian, steel hilt with silver decoration, 92 cm, blade 78 cm
2000 SEK Not Sold
21 INDIAN SABRE
18-19th century, iron hilt, 93 cm, blade 75 cm
2000 SEK 4500 SEK
22 TULWAR
19th century, Indian, steel hilt, watered blade, 90 cm, blade 78,5 cm; hilt with damage
1200 SEK 2000 SEK
23 KHULA KHUD, HELMET AND SHIELD
18-19th century, Persian, steel cut gold and silver decoration, shield 46,5 cm; helmet with four later holes (ca 4 mm), nasal screw missing
8000 SEK 30000 SEK
24 KHULA KHUD, HELMET AND SHIELD
Persian, steel with etched decoration, shield 47,5 cm; helmet with holes, one shield-buckle later
5000 SEK 7500 SEK
25 SHIELD
Persian, iron, etched decoration, 47 cm
2000 SEK Not Sold
26 AXE
19th century, Indopersian, blade with steel cut decoration, 85 cm
1500 SEK 6000 SEK
27 KATAR
18th-century, Indian, iron hilt, pierced and with steel cut decoration, 45 cm
1500 SEK 1000 SEK
28 KINDJAL
19th century, hilt and blade with golddecoration, 61 cm, lower scabbardmount an old replacement
7000 SEK 16000 SEK
29 KINDJAL
ca 1900, hilt and scabbard with niello decoration, 48 cm; blade with rust damages
3000 SEK 4700 SEK
30 KINDJAL
hilt and scabbard with niello decoration, blade with etched decoration and dated 1911, 48 cm; one rivet missing, scabbard mounts with damages, end of lower scabbard mount missing
2000 SEK 7500 SEK
31 KINDJAL
steel mounts and blade with silver decoration, 73,5 cm
3000 SEK 4500 SEK
32 POWDER HORN
Indopersian, 18-19th century, 17-1800-tal, iron mounts, 17 cm
4000 SEK 7500 SEK
33 WAKIZASHI
short sword, Japanese, blade Shinto, 17th century, 1600-tal, signed, blade 43,5 cm; scabbard mount missing
3000 SEK 4500 SEK
34 WAKIZASHI
short sword, Japanese, Shinshinto, 19th century, 1800-tal, mounts in copper, blade 31 cm
8000 SEK 10000 SEK
35 SWORD
Chinese, ca 1900, hilt and scabbard with mounts in brass, blade with text and decorations in silver, 108 cm, blade 86 cm
8000 SEK 14000 SEK
36 KRIS
20th century, 1900-tal, hilt, blade and scabbard cover in silver, makers mark KM, 925, 36,5 cm; small damage between hilt and blade
2000 SEK 2500 SEK
37 DAGGER
Kongo, wooden grip, 36 cm
1000 SEK Not Sold
38 DAGGERS (2)
Kongo, 49 cm, with scabbard 32 cm
1000 SEK Not Sold
39 CLUB
Tonga (?) cut and carved decoration with paint, 86 cm
4000 SEK Not Sold
40 KNOBKERRIE
Zulu, 104 cm
1000 SEK 900 SEK
41 A PAIR OF DOUBLE BARREL FLINTLOCK PISTOLS
Dutch, ca 1680-90, lock signed Hellendael, Utrecht, barrels with proof marks, 45,5 cm; three hammers and forend stocks old replacements, damages and repairs
25000 SEK 28000 SEK
42 A PAIR OF FLINTLOCK PISTOLS
South-European, mid 18th century, 1700-talets mitt, iron mounts, steel carved decoration, 51 cm; one stock and upper wise jaws with screws later, restoarations
15000 SEK 34000 SEK
43 A PAIR OF FLINTLOCK PISTOLS
second half of the 18th century, 1700-talets senare hälft, lock with signature I.M.SAMITALL, barrels with owners name JM Söderström, brass mounts, 34,5 cm; one hammer an old replacement, stock with damages and repairs
10000 SEK 15000 SEK
44 A PAIR OF FLINTLOCK PISTOLS
English, lock signed Sandwell ( Stephen S London 1766-81) barrels with engraved text London and London proof marks, mounts in brass, 35,5 cm, damages, part of one forend stock later
12000 SEK 9000 SEK
45 A PAIR OFFLINTLOCK PISTOLS
French, lock with sign Cassaignard Nante (ca 1774-1812) lockplates and barrels in brass, mounts in silver, 31 cm, minor damage
10000 SEK 17000 SEK
46 FLINTLOCK PISTOL
French or Belgian, mid 18th century, 1700-talets mitt, barrel with gold decoration, silver mounts, 35 cm; hammer broken, main spring loose
6000 SEK 11000 SEK
47 DOUBLE BARREL FLINTLOCK PISTOL
Belgian or French, late 18th century, sent 1700-tal, engraved steel mounts, 27,5 cm; chequered cut possibly later
4000 SEK 8500 SEK
48 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par, A PAIR OF FLINTLOCK PISTOLS
svenska, 1700-talets mitt, lås signerat A Gerhard Stockholm (Adam Anton G 1705-49), pipor signerade i silver: A Gerhard a Stockholm samt med ägarnamn i guld: Carl Gustaf Löwenhielm (greve CG Löwenhielm 1701-68), järnbeslag, 45,5 cm; del av en framstock senare, smärre renovering
35000 SEK 40000 SEK
49 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par, A PAIR OF FLINTLOCK PISTOLS
svenska, 1700-talets senare hälft, lås signerat N Strömdal Ekesiö (Nils S. 1718-, mästare i Jönköping 1741), mässingsbeslag, 48,5 cm; en framstock med lagningar, skador och lagningar
17000 SEK 22000 SEK
50 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par, A PAIR OF PERCUSSION PISTOLS
ändrade från flintlås, svenska, lås signerade P Falk (Petter F. 1718-1757, mästare vid Jönköpings faktori 1745), mässingsbeslag, 40 cm; varbyglarna med lagningar, laddstockar saknas
7000 SEK 8500 SEK
51 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par, A PAIR OF PERCUSSION PISTOLS
troligen svenska, 1800-talets mitt, troligen brukade som kavalleriofficerspistoler, lås och stålbeslag med graverad dekor, räfflade pipor, 32 cm; en mindre pipsprintsbricka saknas
10000 SEK 15000 SEK
52 PERCUSSION RIFLED PISTOL
converted from flintlock, signed Guillaume Berleur (Liege Belgium ca 1780-1830), engraved steel mounts, 33,5 cm, caliber ca 13 mm; lock safe with small mechanical defect
5000 SEK 5200 SEK
53 PERCUSSION PISTOL
converted from flintlock, probably Belgian, early 19th century, tidigt 1800-tal, 32 cm, hammer and ramrod missing, damages
1500 SEK 2200 SEK
54 PERCUSSION PISTOL
ca 1840-50, lock signed Carlat a Coulon, rifled barrel with text in gold Canon Tordu, 32,5 cm, cal ca 17 mm, engraving with later gold
4000 SEK 6000 SEK
55 PERCUSSION RIFLED PISTOL
signed Jos. Lochner in Czaslau (1807-66),Böhmen, engraved lock and steel mounts, 40 cm, caliber ca 10 mm
6000 SEK 18000 SEK
56 PERCUSSION PISTOL
converted from flintlock, Belgian, ca 1800, lock signed G Berleur, rifled barrel signed Guillaume Berleur in silver, Liege proof mark, engraved steel mounts, 30 cm
5000 SEK 5000 SEK
57 A CASED PAIR OF PERCUSSION PISTOLS
French, ca 1850, rifled barrels signed in gold: IP Lepage Moutier a Paris, lock and mounts in engraved steel, 40,5 cm, caliber ca 10 mm, case with accesories and text: Lepage Moutier a Paris
50000 SEK 87000 SEK
58 CASED SIX SHOT PERCUSSION PEPPERBOX REVOLVER
by Redfern & Bourne (Birmingham ca 1847-50), 20 cm, case with bullet mould and powder charger
10000 SEK Not Sold
59 PERCUSSION PEPPERBOX
six barrels, Allens patent 1845, barrels marked Allen & Thurber Worcester, 18 cm
4000 SEK 4700 SEK
60 BOOTLEG PERCUSSION PISTOL
American, ca 1850, Bacon & Co Norvich CT, cast steel, 2 * 27, 22,5 cm
3000 SEK 3000 SEK
61 SLAGLÅSREVOLVER, PERCUSSION REVOLVER
svensk, 1840-50-tal, cylinder märkt I:Offrell Patent 360, kolv av alm, 22,5 cm, kaliber ca 8 mm
30000 SEK 42000 SEK
62 SLAGLÅSREVOLVER, PERCUSSION REVOLVER
svensk, 1840-50-tal, cylinder märkt I:Offrell Patent 366, kolv av alm, 21 cm, kaliber ca 7 mm; en skruvskalle saknas. Historik: Jonas Offrell 1803-1863, pastor och kapellpredikant vid Högbo bruk i Gästrikland. Han hade stort intresse för mekanik och uppfinnande och 1838 konstruerade han en snabbskjutande revolver som han tog patent på. Han kände inte till Samuel Colts snabbskjutande revolver som patenterades 1832. Han fick låna pengar av Högbo bruk och 1837 startade han verkstad. Den första provskjutningen ägde rum 1839 och 1840 ansökte han om licens för en s.k "snabbskjutningsmachine". Året innan hade en amerikan, John W Cochran, ansökt om patent för ett liknande vapen men de var inte identiska så Offrell fick sitt patent 1841 och det kom att gälla i åtta år.
30000 SEK 28000 SEK
63 SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
svensk, fyrpipig, s.k Aledalare, nr 56, 17 cm; hammer with repair
2000 SEK 2200 SEK
64 SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
svensk, fyrpipig, s.k Aledalare, nr 278, 17 cm; två nipplar saknas, en defekt
2000 SEK 2500 SEK
65 SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
svensk, s.k Aledalare, nr 106, 18 cm; senare laddstock
1500 SEK 4200 SEK
66 SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
sexpipig, småländsk, 1800-talets senare hälft, stämplad IEH (Johan Engholm Ödestugu, 1820-1918), 22,5 cm
3000 SEK 5500 SEK
67 SLAGLÅSPISTOL, PERCUSSION PISTOL
i mässing, märkt OIS (Olof "Get-Ola" Jonasson, 1804-75, Ramdala Blekinge) No:564, 20 cm, mekanism defekt
1500 SEK 2000 SEK
68 MIQUELET-LOCK PISTOL
Spanish, ca 1800, mounts in brass, 21 cm, hammer realise stuck
3000 SEK 4200 SEK
69 FLINTLOCK PISTOL
English, ca 1800, in brass, signed P Bond Cornhill London, with bayonet, 20,5 cm (27,5 cm)
3000 SEK 4000 SEK
70 PERCUSSION PISTOL
converted from flintlock, probably Belgian, early 19th century, tidigt 1800-tal, 24 cm, with bayonet; bayonet spring missing, damages
1000 SEK 1700 SEK
71 PERCUSSION REVOLVER
ca 1850, signed N Mills No 35?, Patent No 37096, Birmingham proof marks, 31,5 cm; one grip plate with repairs
3000 SEK 3000 SEK
72 PERCUSSION REVOLVER
ca 1850, stamp M&G under crown, triggerguard is also ramrod, 32 cm; damages
3000 SEK 2500 SEK
73 PERCUSSION REVOLVER
English, ca 1860, Tranters patent, double-action, B Cogswell 224 Strand London, London proof marks, No 12410T, 30 cm
10000 SEK 13000 SEK
74 PERCUSSION REVOLVER
mid 19th century, 1800-talets mitt, Bentley, Birmingham proof marks, 31,5 cm
5000 SEK 4000 SEK
75 PERCUSSION REVOLVER
English, ca 1850, cylinder with proof marks, 27 cm
6000 SEK 8000 SEK
76 PERCUSSION REVOLVER
ca 1850, 32,5 cm
4000 SEK 7000 SEK
77 PERCUSSION REVOLVER
Colt Army, m/1860, No 175180, 35 cm; one grip-plate with small repair, refinished
8000 SEK 13000 SEK
78 PERCUSSION REVOLVER
Colt Navy, No 183496, 33 cm; refinished
7000 SEK 12000 SEK
79 PERCUSSION REVOLVER
Manhattan Pocket, No 3563, 23 cm; damages
3000 SEK 2200 SEK
80 PERCUSSION REVOLVER
Rogers & Spencer, No 816, butt stamped with Inspectors mark, 34 cm
14000 SEK 17000 SEK
81 PERCUSSION REVOLVER
Rogers & Spencer, cylinder and frame No 1613, ramrod No 1618,butt stamped with Inspectors mark, 34 cm
13000 SEK 16000 SEK
82 PERCUSSION REVOLVER
Starr, cylinder and frame No 19444, 30 cm
10000 SEK 14000 SEK
83 PERCUSSION REVOLVER
Starr, cylinder and frame No 34125, grip with inspectors mark and No 35, 34,5 cm: refinished
7000 SEK 15000 SEK
84 PERCUSSION REVOLVER
Starr, cylinder and frame No 41448, grip with inspectors mark and No 98, 35 cm: refinished
7000 SEK 8000 SEK
85 WHEEL-LOCK RIFLE
composite, 18-19th century, 17-1800-tal, stock with decoration in staghorn, 89 cm
10000 SEK 40000 SEK
86 FLINTLOCK RIFLE
first half of the 18th century, 1700-talets första hälft, lock with frizenspring cover and sideplate in iron with engraved decoration, twisted barrel, butt cap and triggerguard in brass, stock with staghorn decoration, 111 cm, caliber ca 14 mm; one staghorn plate (on butt cover) later, ramrod broken, small damages
35000 SEK 62000 SEK
87 FLINTLOCK RIFLE
Russian, Lock signed I A Grecke (Johan Adolf G S:t Petersburg, 1755-90) mounts in iron, 114 cm, cal ca 15 mm
25000 SEK 70000 SEK
88 HJULLÅSGEVÄR, WHEEL-LOCK GUN
composite, lås 1700-talets första hälft märkt Nusbaum Stockholm, pipa med stålskuren dekor, 128 cm; stock and some fittings later
8000 SEK 22000 SEK
89 PERCUSSION RIFLE
German, ca 1850, barrel signed C.D. Tanner u. sohn Hannover, engraved lock and steel mounts, 113 cm, caliber ca 13 mm
15000 SEK 20000 SEK
90 PERCUSSION RIFLE
ca 1850, lock and barrel signed Carl Martin a Weimar, twisted barrel, engraved mounts, half stock, 106 cm, caliber ca 14 mm
7000 SEK 10000 SEK
91 PERCUSSION RIFLE
German, ca 1850, barrel signed in gold: C A Fischer & sohn in Lübeck, engraved white metal mounts, 116 cm, caliber ca 12 mm
8000 SEK 15000 SEK
92 PERCUSSION RIFLE
English, ca 1850, lock signed Deane Adams & Deane 30 King William St London, twist barrel, steel mounts, 123 cm, caliber ca 14 mm
10000 SEK 32000 SEK
93 SLAGLÅSGEVÄR, PERCUSSION GUN
svenskt, 1840-tal, lås signerat A Häggblom Stockholm, kolvlådelockets insida med lacksigill Christer Robsahm samt datering 1846, 130 cm, caliber ca 23 mm; framstocken spräckt, hanen stannar ej i avfyrnings-säkringsläge, damages
3500 SEK 4200 SEK
94 SLAGLÅSSTUDSARE, PERCUSSION RIFLE
1800-talets mitt, stålbeslag, 127 cm, cal ca 19 mm, damages, stock with cracks, ramrod missing
1500 SEK 2700 SEK
95 KAMMARLADDNINGSGEVÄR, CHAMBER LOADING RIFLE
norskt, 1800-talets mitt, signerat H Larsen Drammen, No VIII, kolv av flammig björk, 116 cm, räfflad pipa kal ca 19 mm,slitage, rostskador, kultång medföljer
8000 SEK 9000 SEK
96 D.B FLINTLOCK SHOTGUN
French, late 18th century, sent 1700-tal, lock with signature Penel Freres (St Etienne), barrels with text: Penel Freres Canon Cordn, 133 cm; stock repaired, one barrel with damage, escutcheon later
10000 SEK 16000 SEK
97 D.B PERCUSSION SHOTGUN
converted from flintlock, late 18th century, lock and barrel signed F&A Penei Freres, mounts in silver, 104 cm; barrels possibly shortened, small damages
4000 SEK 3000 SEK
98 D.B PERCUSSION SHOTGUN
ca 1850, twist damascus barrels with text: Damas & Ruban, engraved steel mounts, 126 cm; ramrod later
6000 SEK 6000 SEK
99 D.B PERCUSSION SHOTGUN
ca 1850, twist damascus barrels, engraved lock and steel mounts, 116 cm; ramrod later, minor damage
15000 SEK 22000 SEK
100 A CASED DOUBLE BARREL PERCUSSION SPORTING GUN
ca 1850, lock signed Reilly (Joseph Charles R. London), lock and steel mounts with engraved decorations, triggerguard with no 8578, twist barrels with London proof marks, signed on the rib JC Reilly, 502 New Oxford street London, 114 cm, case with label and powder flask; wedge missing, rust
12000 SEK 10000 SEK

 

« Föregående sida(Prev page) | Nästa sida(Next page)» (Nu visas(1-100 av totalt 502)