Hem(Home) - Kataloger(Catalogue)
Auktion 18 den 23 april 2012
« Föregående sida(Prev page) | Nästa sida(Next page)» | (Nu visas 201-300 av totalt 562)
 
 
Klicka bild
(Click picture)
Objektnr
(Lot No)
Beskrivning
(Description)
Utropspris
(Estimate)
Pris
(Price)
201 OFFICERSSABEL
svensk, 1800-talets mitt, för Livregementets dragoner, fäste och baljbeslag av mässing, 90 cm, klinga 77,5 cm; baljlädret med skador. Leather on scabbard with damage
2500 SEK 3200 SEK
202 INFANTERIOFFICERSVÄRJA
omkring 1830-40, förgyllt fäste, klinga med etsad dekor och motiv av Första och Andra Livgrenadjärregementet, balja, 101 cm, klinga 84 cm
7000 SEK 7000 SEK
203 OFFICERSSABEL
svensk, m/1852 för Livregementena till fots, förgyllt fäste, kavel med adjutantsemblem Oscar, fäste och munbleck märkta Morell & Co Stockholm, 92 cm, klinga 78,5 cm
5000 SEK 6000 SEK
204 OFFICERSSABEL
svensk, m/1859 för infanteriet, förgyllt fäste, klinga märkt W. Schmolz & Co, etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja, 99 cm, klinga 85,5 cm
4000 SEK 5000 SEK
205 OFFICERSSABEL
svensk av fransk modell, förgyllt mässingsfäste med dekor av riksvapnet, klinga med etsad dekor och Karl XV:s monogram (1859-72) samt märkt Eisenhauer, stålbalja märkt J A Henckels Solingen, 92,5 cm, klinga 80 cm; baljan med smärre skador
6000 SEK 8000 SEK
206 OFFICERSSABEL
svensk, 1870-80-tal, förgyllt fäste med Oscar II:s monogram, hornkavel, klinga med etsad, förgylld och blånerad dekor märkt Wester & Co in Solingen, 98 cm, klinga 86 cm; klingan med liten rostskada. Small rustdamages
5000 SEK 4500 SEK
207 OFFICERSSABEL
svensk, 1860-70-tal, för ridande artilleri, mässingsfäste, balja, 88 cm, klinga 76 cm; skador
1500 SEK 2000 SEK
208 OFFICERSSABEL
svensk, 1860-70-tal, mässingsfäste märkt Morell & Cni, klinga med etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, 89,5 cm, klinga 77 cm. Litteratur: Svenska blankvapen, Olof P Berg del VI sid 83: sabel m/1830 för officer vid generalstabskåren. Säljs för Röda Korsets räkning
1500 SEK 3000 SEK
209 OFFICERSSABEL
svensk, sent 1800-tal, förgyllt fäste märkt Morell & Cni, handbygel med trekronor-sköld, balja svärtad efter 1912, 93 cm, klinga 81 cm
1200 SEK 1700 SEK
210 UNIFORMSVÄRJA
svensk, m/1824 för sjöofficer, benkavel, fäste och baljbeslag av förgylld mässing, klinga med etsad, förgylld och blånerad dekor av Karl XIV Johans monogram m.m, 92,5 cm, klinga 80,5 cm; kaveln med spricka, klingan med rostskador, baljans läder defekt
8000 SEK 9500 SEK
211 HUGGVÄRJA
svensk, m/Améen 1854 för officer vid flottan, förgyllt fäste med bl.a Oscar I:s monogram, balja, 76,5 cm (inkl pik 80 cm)
30000 SEK Not Sold
212 SJÖOFFICERSSABEL
svensk, ca 1875, förgyllt fäste med Oscar II:s monogram märkt Morell & Cni, klinga med etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja med dekor av marina attribut samt fyrtorn, 88 cm, klinga 74,5 cm
15000 SEK 18000 SEK
213 SJÖOFFICERSSABEL
svensk, m/1878, klinga med etsad dekor av lilla riksvapnet m.m, balja, 87 cm, klinga 74 cm, koppel m/1915
3000 SEK 5500 SEK
214 SJÖOFFICERSSABEL
svensk, m/1915, klinga med etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, baljans munbleck med monogram under adlig krona, 87 cm, klinga 74 cm; skador. Damages
3000 SEK 4700 SEK
215 SABEL
svensk, för jägmästare, förgyllt fäste med Oscar II:s monogram (1872-1907), klinga märkt G Svalling Mölntorp, balja med dekor av jaktattribut, 88 cm, klinga 75,5 cm
5000 SEK 4200 SEK
216 SABEL
svensk, sent 1800-tal, förgyllt fäste med Oscar II:s monogram (1872-1907), klinga GE Svalling Mölntorp med etsad och förgylld dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja, 90 cm, klinga 77 cm; doppskon med tryckskador, nedre koppelringen avlägsnad ca 1915. Scabbard with small damage
3000 SEK 6000 SEK
217 OFFICERSSABEL
svensk, m/1889 för artilleriet, GE Svalling Mölntorp, balja efter 1912, 94 cm, klinga 80 cm
2500 SEK 4700 SEK
218 OFFICERSSABEL
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling Eskilstuna, balja efter 1912, 107 cm, klinga 92 cm
2000 SEK 3000 SEK
219 OFFICERSSABEL
svensk, m/1899 för infanteriet, tysk tillverkning, klinga märkt Import, etsad och förgylld dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja efter 1912, 100 cm, klinga 86 cm
2500 SEK 4000 SEK
220 OFFICERSSABEL
svensk, m/1899 för infanteriet, tysk tillverkning, klinga märkt Import, etsad och förgylld dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja efter 1912, 100 cm, klinga 86 cm
2500 SEK 3700 SEK
221 OFFICERSSABEL
svensk, m/1899 för infanteriet, tysk tillverkning, parerstång med initialer MafR, klinga med etsad och förgylld dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja efter 1912, 99,5 cm, klinga 86 cm
2500 SEK Not Sold
222 UNDEROFFICERSSABEL
svensk, m/1899 för infanteriet, E Svalling Eskilstuna, balja efter 1912, 98 cm, klinga 85 cm
1500 SEK 2700 SEK
223 MANSKAPSSABEL
svensk, m/1831 för artilleriet, nummerriktig balja G.A.C.B. No 35, 103 cm
2000 SEK 4200 SEK
224 MANSKAPSSABEL
svensk, m/1889 för artilleriet, GE Svalling Rosenfors, balja, 94,5 cm
1500 SEK 1200 SEK
225 MANSKAPSSABEL
svensk, m/1854, kavel med sju spiraler, balja med ankarstämpel (Eskilstuna), 104 cm
2000 SEK 3500 SEK
226 MANSKAPSSABEL
svensk, m/1854 för kavalleriet, nummerriktig balja efter 1912 märkt T2/1 No 64, 102 cm
1500 SEK 2200 SEK
227 MANSKAPSSABEL
svensk, m/1867, balja, 104 cm
1500 SEK 2000 SEK
228 MANSKAPSSABEL
svensk, m/1867 för kavalleriet, balja efter 1912, 105 cm
1500 SEK 2500 SEK
229 MANSKAPSSABEL
svensk, m/1867 för kavalleriet, nummerriktig balja A5/4 No 38,efter 1912, 105 cm
1500 SEK 2500 SEK
230 SABEL
svensk, försöksmodell 1889 för kavalleriet, Cederströms projekt, järnfäste, klinga med stämpel H.H J.S, stålbalja märkt nr 15 på släpskon, 115 cm
3000 SEK 5500 SEK
231 MANSKAPSSABEL
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling Eskilstuna, balja efter 1912, 107 cm
1500 SEK 2500 SEK
232 MANSKAPSSABEL
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling Eskilstuna, balja efter 1912, 109 cm
1200 SEK 2700 SEK
233 SABEL
norsk, m/1855 för underofficer, klinga med krönt K (Kongsberg), balja, 90 cm, klinga 76 cm; kaveln med slitage. Grip worn
5000 SEK 8500 SEK
234 SABEL
dansk, m/1904 för underofficer, fäste och baljbeslag av mässing, klinga märkt C.L. Seifert Kgl. Hof guldtraekker Kjöbenhavn, 77,5 cm, klinga 65 cm; baljan något krympt
1500 SEK 3200 SEK
235 OFFICERSSABEL
rysk, s.k guldsabel av S:t Georg-typ, m/1913, förgyllt fäste med Nicholaus II:s monogram, klinga märkt WK & CLE Solingen, etsad dekor av Nicholaus II:s monogram och dubbelörn, stålbalja, 97 cm, klinga 83 cm
75000 SEK 75000 SEK
236 OFFICERSSCHASKA
rysk, m/1881, klinga märkt Clauberg Solingen, etsad dekor med spår av förgyllning av rysk dubbelörn, troféknippen m.m, 97 cm, klinga 83 cm. Grip with small damages
10000 SEK 28000 SEK
237 SJÖOFFICERSSABEL
ca 1830-50, förgyllt fäste och baljbeslag, benkavel, klinga med etsad, blånerad och förgylld dekor, 79,5 cm, klinga 68,5 cm
10000 SEK 10000 SEK
238 SJÖOFFICERSSABEL
tysk tillverkning, tidigt 1900-tal, förgyllt fäste, balja, 93 cm, klinga 79,5 cm. Gripbound with damage
3000 SEK 3000 SEK
239 OFFICERSSABEL
engelsk, 1800-talets senare hälft, av mamluktyp, benkavel, klinga med etsad dekor, mässingsbalja, 90 cm, klinga 76,5 cm
3000 SEK 5000 SEK
240 OFFICERSSABEL
engelsk, 1900-tal, av mamluktyp, klinga med etsad dekor och text: Edw Thurkle Denmark St Soho London, mässingsbalja, 96 cm, klinga 83 cm
3000 SEK 5500 SEK
241 BROADSWORD
skotskt, sent 1800-tal, järnfäste, klinga med spår av etsad dekor samt "Proved"-stämplad, 99,5 cm
3000 SEK 10000 SEK
242 SABEL
engelsk modell, omkring 1900, möjligen för kolonialtrupper, järnfäste, 93 cm, klinga 81 cm
2000 SEK 5500 SEK
243 MANSKAPSPALLASCH
fransk, för kyrassiär, klingrygg märkt Chatellerault 1836, stålbalja, 111 cm
3000 SEK 7500 SEK
244 MANSKAPSSABEL
fransk, för kavalleri, mässingsfäste, klingrygg märkt Klingenthal 1823, 111 cm
1500 SEK 1500 SEK
245 KADETTSABEL
fransk, m/1882, mässingsfäste, klinga med etsad dekor, stålbalja, 79 cm, klinga 67 cm; trubbig spets
2000 SEK 2000 SEK
246 KADETTSABEL
fransk, m/1882, mässingsfäste, klinga med etsad dekor, stålbalja, 74 cm, klinga 62 cm; trubbig spets
2000 SEK Not Sold
247 OFFICERSSABEL
belgisk, för kavalleri, förgyllt fäste, klinga med etsad dekor, Leopold III:s monogram (1934-51) samt text "Pour le roi et la patrie", 109 cm, klinga 94 cm
1500 SEK 1500 SEK
248 SJÖOFFICERSSABEL
österrikisk, 1800-talets senare hälft, mässingsfäste, klinga med dubbelörn samt text I H Haussman K.K Hofschwertfeger in Wien, 86 cm, klinga 73 cm
3000 SEK 15000 SEK
249 SABEL
österrikisk, m/1889, klinga märkt Tiller & Co Wien, balja, 90 cm, klinga 76 cm
1500 SEK 3500 SEK
250 OFFICERSSABEL
tysk, omkring 1900, förgyllt fäste, damaskerad klinga märkt Eisenhauer, stålbalja, 97 cm, 83 cm
6000 SEK 7000 SEK
251 OFFICERSSABEL
tysk, omkring 1900, mässingsfäste, damaskerad klinga med kejserliga vapnet samt text: Eisenhauer Damaststahl, stålbalja, 95 cm, klinga 81 cm. Gripbound missing, scabbard with small damages
6000 SEK Not Sold
252 SABEL
tysk, m/1852, damaskerad klinga E Becher Bonn, etsad dekor med text: Ernst v Bestel Otto E Ehlers m.m Bonn 1876/77, stålbalja, 95,5 cm, klinga 82,5 cm. Gripbound missing, small damages
5000 SEK 6000 SEK
253 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par
svenska, omkring 1800, förändringsmodell av Livskvadronspistol m/1717, ett lås märkt Jönköping, varbygel S:C:No 6 och G:C:No 3, 47 cm; delar saknas, skador. Parts missing, damages
10000 SEK 20000 SEK
254 FLINTLÅSPISTOL
svensk, m/1738-1802; stocken med smärre lagningar, 46 cm
5000 SEK 12000 SEK
255 PISTOLKARBIN
svensk, ca 1807, av Helwigs modell, 70 cm
10000 SEK 16000 SEK
256 FLINTLÅSPISTOL
svensk, m/1816 för Skånska karabinjärregementet, 42 cm
6000 SEK 5000 SEK
257 SLAGLÅSPISTOL
svensk, m/1845 för flottan, reparationsmodell med karolinsk pipa, nr 263, 41 cm
4000 SEK 4700 SEK
258 SLAGLÅSPISTOL
svensk, m/1854 för flottan, Huskvarna faktori 1855, nr 1234, 41 cm
4000 SEK 5500 SEK
259 SLAGLÅSPISTOL
svensk, m/1854 för flottan, Huskvarna faktori 1855, nr 813, 41 cm
4000 SEK 4700 SEK
260 SLAGLÅSPISTOL
svensk, m/1854 för flottan, Huskvarna faktori 1859, nr 72, 41 cm
4000 SEK 6000 SEK
261 SLAGLÅSPISTOL
svensk, m/1854 för flottan, Huskvarna faktori 1855, nr 828, 41 cm
4000 SEK 4500 SEK
262 STUDSARPISTOL
svensk, m/1850 för kavalleriet, Huskvarna faktori 1852, nr 347, 46 cm, nummerriktig löskolv, stock och löskolv märkta 6R (Skånska Dragonerna) 2S No 76
7000 SEK 7000 SEK
263 SLAGLÅSPISTOL
svensk, m/1850 för kavalleriet, Huskvarna faktori 1852, nr 1909 med nummerriktig löskolv, pistol och löskolv märkta 6R (Skånska Dragon Regimentet) IOS No 75, 46 cm, tidigare studsarpistol, slätborrad pipa. Later Smooth -bore
4000 SEK 5200 SEK
264 STUDSARPISTOL
svensk, m/1850 för kavalleriet, Huskvarna faktori, nr 827, 46 cm
4000 SEK 4500 SEK
265 STUDSARPISTOL
svensk, m/1850 för kavalleriet, Carl Gustafs stad 1856, nr 1509, 46 cm
4000 SEK 5000 SEK
266 LÖSKOLV
svensk, till kavalleripistol m/1850, nr 575, 29,5 cm
2000 SEK 4200 SEK
267 FLINTLÅSPISTOL
rysk, lås med stämpel, pipa med stämpel samt märkt Thula 1789, järnbeslag, 54 cm. Stock 19th century
15000 SEK 14000 SEK
268 FLINTLÅSPISTOL
rysk, lås märkt Thula 1813, tumplåt med Alexander I:s monogram, 43 cm. Barrelmount missing, damages
12000 SEK 36000 SEK
269 FLINTLÅSPISTOL
rysk, tidigt 1800-tal, mässingsbeslag, tumplåt med Alexander I:s monogram (1801-1825), 29 cm. Hammer with old repair
12000 SEK 11000 SEK
270 FLINTLÅSPISTOL
fransk, omkring 1770, för gendarmeriet, lås märkt Manufacture de Charleville, järnbeslag, 23,5 cm; renoverad. Restored
4000 SEK 4000 SEK
271 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par
omkring 1800, troligen gendarmeripistoler, järnbeslag, 25,5 cm. Stocks with small damages and repairs
8000 SEK 9000 SEK
272 FLINTLÅSPISTOL
fransk, M.an 13 för kavalleriet, lås märkt Manuf Imp de St Etienne, kolv märkt P.G. 1813, 34 cm; stocken med sprickor. Stock with cracks
10000 SEK 18000 SEK
273 FLINTLÅSPISTOL
engelsk, omkring 1800, lås märkt Woolley Sargant S Fairfax warranted, pipa med Birminghams kontrollstämpel, 39 cm. Tumblerscrew with damage
6000 SEK 6000 SEK
274 FLINTLÅSPISTOL
engelsk, lås märkt med krönt WR (William IV 1830-1837), stock märkt Reynold, 38 cm
4000 SEK 7500 SEK
275 SLAGLÅSPISTOL
amerikansk, lås märkt US I.N Johnson Middtn Conn 1855, mässingsbeslag, 35 cm
6000 SEK 8000 SEK
276 SLAGLÅSPISTOL
engelsk, lås märkt Birmingham 1871, mässingsbeslag, 34 cm
2000 SEK 3700 SEK
277 SLAGLÅSPISTOL
engelsk, 1800-talets mitt, pipa med Birminghams kontrollstämpel, 23 cm
1500 SEK 2000 SEK
278 SLAGLÅSREVOLVER
Colt Dragon,third model nr 12874. 34 cm, worn restored
20000 SEK 32000 SEK
279 SLAGLÅSREVOLVER
Colt Army m/1860, nr 62058, 34 cm. Wedge and one screw later, gripplates with damages
8000 SEK 8500 SEK
280 SLAGLÅSREVOLVER
Colt Army m/1860, nr 51556, kolvplattor med inspector s mark, 34,5 cm; renoverad. Restored
6000 SEK 13000 SEK
281 SLAGLÅSREVOLVER
Colt Root, sidehammer, Colt pat. 1855, nr 13472, 20 cm, originalschatull
12000 SEK 19000 SEK
282 SLAGLÅSREVOLVER
Colt Pocket, London, nr 7868, 27 cm, originalschatull med tillbehör. Rebluened
8000 SEK 14000 SEK
283 SLAGLÅSREVOLVER
Colt Navy m/1851, third model, nr 9889, 33 cm
8000 SEK 16000 SEK
284 SLAGLÅSREVOLVER
Colt Navy m/1851, nr 122235, barrel, cylinder and wedge nr 122343, 33 cm
10000 SEK Not Sold
285 SLAGLÅSREVOLVER
Colt Navy m/1851, nr 95590, 33 cm
8000 SEK 14000 SEK
286 SLAGLÅSREVOLVER
Colt Navy m/1851, belgisk tillverkning, pipa märkt Colt Brevete, cylinder med Liege kontrollstämpel, nr 6258, 32 cm. Ramarod later
4000 SEK 5500 SEK
287 SLAGLÅSREVOLVER
belgisk, 1800-talets mitt, pipa märkt Colt Brevete, graverad dekor, nr 8523, 25 cm; renoverad. Restored
5000 SEK 6500 SEK
288 SLAGLÅSREVOLVER
Colt Pocket Navy, nr 15407, 29 cm
8000 SEK 13000 SEK
289 SLAGLÅSREVOLVER
Colt Pocket m/1849, nr 262471, cylinder nr 7054, 22 cm; renoverad. Restored
4000 SEK 7500 SEK
290 SLAGLÅSREVOLVER
Colt Pocket Police, nr 47654, 23,8 cm
7000 SEK 17000 SEK
291 SLAGLÅSREVOLVER
Colt Police m/1862, nr 9304, 24 cm; renoverad. Restored
4000 SEK 8500 SEK
292 SLAGLÅSREVOLVER
Manhattan, nr 15693, 29 cm
8000 SEK 8000 SEK
293 SLAGLÅSREVOLVER
Manhattan, patenterad 1864, nr 48910, 23,5 cm
7000 SEK 9000 SEK
294 SLAGLÅSREVOLVER
Manhattan, nr 39429, 23,5 cm
6000 SEK 7000 SEK
295 SLAGLÅSREVOLVER
Mass.arms, Maynards patent 1855, 18 cm. Barrellock-ring with repair, 18 cm
4000 SEK 9500 SEK
296 SLAGLÅSREVOLVER
Remington, New Model 1863, kolvplatta med Inspector s mark, nr 111299, 35 cm
15000 SEK 15000 SEK
297 SLAGLÅSREVOLVER
Freeman, nr 666, 32 cm
15000 SEK 17000 SEK
298 SLAGLÅSREVOLVER
Rogers & Spencer, kolvplatta med Inspector s mark, nr 816, 34 cm
15000 SEK 20000 SEK
299 SLAGLÅSREVOLVER
Whitney, pipa märkt E. Whitney N Haven, nr 28781y, 33 cm
6000 SEK 14000 SEK
300 SLAGLÅSREVOLVER
Starr, cylinder märkt nr 3513, 29 cm
5000 SEK 10000 SEK

 

« Föregående sida(Prev page) | Nästa sida(Next page)» (Nu visas(201-300 av totalt 562)