Hem(Home) - Kataloger(Catalogue)
Auktion 18 den 23 april 2012
« Föregående sida(Prev page) | Nästa sida(Next page)» | (Nu visas 401-500 av totalt 562)
 
 
Klicka bild
(Click picture)
Objektnr
(Lot No)
Beskrivning
(Description)
Utropspris
(Estimate)
Pris
(Price)
401 SLAGLÅSGEVÄR
belgiskt, 1800-talets mitt, Minie, pipa med Liege kontrollstämpel, 125 cm
5000 SEK 6000 SEK
402 SLAGLÅSKARBIN
amerikansk, Sharps m/1863, C, 29130, slätborrad, 99 cm. Smooth bored
10000 SEK 18000 SEK
403 KANON
eldrör i gjutjärn, 1600-tal, vikt ca 1800 kg kaliber ca 15 cm, längd ca 310 cm sannolikt. Proveniens Från det vid Dalarö sjunkna regakskeppet Äpplet/Riksäpplet, kanonerna togs upp ur vattnet 1870. Från samma år ingick de i Hazelius samlingar på Drottninggatan. Förvärvades till Nordiska Museets samlingar 1884. 1886 placerades de på Skansen
5000 SEK 42000 SEK
404 KANON
dito
5000 SEK 36000 SEK
405 KANON
dito
5000 SEK 36000 SEK
406 KANON
eldrör i gjutjärn, 1600-tal, sannolikt sjöfynd, ca 250 cm, kaliber ca 10,5 cm.
5000 SEK 11000 SEK
407 RUSTNING
sammansatt av delar 15-1800-tal, bröstharmnesk tidigt 1500-tal, hjälm omkring 1600 med senare kindstycken. Composite armour 16th-19th century, da´mages repairs
25000 SEK 46000 SEK
408 BRÖSTHARNESK
troligen tyskt, 1500-talets senare hälft
12000 SEK 22000 SEK
409 HARNESK
karolinskt, 1680-talsmodell, märke efter provskott, insida krönt med krona samt märkt 16 (skålpund), smedstämpel under kragen
12000 SEK 18000 SEK
410 HARNESK
karolinskt, 1680-talsmodell, märke efter provskott, insida med kronstämpel samt märkt 14 (skålpund), smedstämpel under kragen
12000 SEK 17000 SEK
411 HARNESK
för sappör, 17-1800-tal, insida med målning LE No 66
3000 SEK 4700 SEK
412 HJÄLM
s.k burgunderhuva, troligen tysk, sent 1500-tal, skärm med stämpel, repairs and small rustholes
25000 SEK Not Sold
413 ZICHÄGGE
sent 1600-tal, troligen österrikisk; kindstycken saknas. Cheek-pieces missing
6000 SEK 7000 SEK
414 KYRASS
fransk, för kyrassiärmanskap, ryggharnesk med datering 1827; två nitar saknas. Two rivets missing
4000 SEK 4000 SEK
415 KYRASS
fransk, för kyrassiärmanskap, på bröstet datering 1830
4000 SEK 4700 SEK
416 BRÖSTHARNESK
till manskapskyrass, franskt, märkt Manuf. de Klingenthal 1830, No 8380
2000 SEK 2500 SEK
417 HJÄLM
belgisk, m/1841-42 för kavallerimanskap; kammens plymhållare ersatt. Later tuftholder
5000 SEK 4000 SEK
418 HJÄLM
fransk, sent 1800-tal, för manskap vid "Garde republicaine de Paris"; käkbandet senare. Later chinstraps
3000 SEK 4200 SEK
419 FÖREMÅLSGRUPP
svensk, uniformsvärja för officer, fäste av modell för sjöartillerikåren, benkavel, fäste och baljbeslag med rester av förgyllning, 82 cm, klinga 70 cm; bicorn för sjöofficer; 1 par epåletter för kaptenlöjtnant vid flottan; dokument 2 st; förstorat porträttfoto (efter dagerrotyp 1850-tal); baljan med läderskada. Scabbard with damage. Proveniens: Kaptenlöjtnant vid Kgl flottan, Carl Ludvig Carlström 1801-1887, kommendant på Carlstens fästning, riddare av Svärdsorden
12000 SEK 13000 SEK
420 KASK,mm.
svensk, m/1887 för officer vid fotgardet, med pik och plym, ask; smärre krackelyr. MÖSSA, m/ä för kaptens grad vid Göta livgarde, AXELKLAFFAR, 3 par. Proveniens: Kapten Wilhelm Dyrssen, tidigt 1900-tal
4000 SEK 5500 SEK
421 HJÄLM
svensk, m/1928 för officer vid K1. Leather endings and clasp missing
8000 SEK 7000 SEK
422 HUSARMÖSSA
svensk, m/1867 för Smålands husarer; pompong saknas
1500 SEK 1500 SEK
423 ARMBORST
troligen tyskt, 1700-tal, bendekor med gravyr, 70 cm, båge 62 cm; smärre kompletteringar. Small restorations
20000 SEK Not Sold
424 ARMBORST
tyskt, omkring 1700, stock med beninläggningar och märkt Ian Sander Hannover samt ägarinitialer A:D/IW, 61,5 cm (66 cm) båge 51 cm; skador, lagningar. Damages, repairs
8000 SEK 12000 SEK
425 OFFICERSSPONTON
1700-tal, blad med etsad dekor av bl.a dubbelörn samt Gloria Solideo, 192 cm
5000 SEK 5500 SEK
426 SKÄGGYXA
1800-tal, 50 cm (128 cm med skaft)
2000 SEK 2000 SEK
427 ÄNTERBILA
svensk, m/1780 för flottan, 93 cm
3000 SEK 2000 SEK
428 ÄNTERBILA
svensk, m/1780 för flottan, 94 cm
3000 SEK 4200 SEK
429 DOLK
renässanstyp, fäste och baljbeslag av järn med guld- och silvertaucherad dekor, 36,5 cm. Tangnut and scabbardknife missing
15000 SEK 60000 SEK
430 DOLK
renässanstyp, järnfäste, klinga med stämpel, 31 cm
2000 SEK 3700 SEK
431 DOLK
sammansatt av delar, sydeuropeisk, delvis 1600-tal, järnfäste, 43 cm. Composite lefthand dagger, partly 17th century, damages
2500 SEK 5000 SEK
432 DOLK
fäste 1800-tal, monterad med kortad värjklinga 1600-tal, 48 cm. Hilt 19th century, blade from a rapier 17th century
1500 SEK 4200 SEK
433 GAUCHOKNIVAR, 3 st
sydamerikanska, montering av vitmetall, 30 resp 26 och 23 cm
1000 SEK 3200 SEK
434 BREVDOLK
sent 1800-tal, mässingsfäste, 21 cm
800 SEK 5000 SEK
435 KNIV
rysk, blad med stämpel och dubbelörn, 29 cm. Damages
1000 SEK 3000 SEK
436 LADDSTOCK
svensk, till kavalleripistol m/1807
1000 SEK 3200 SEK
437 LADDSTÄNGER, 3 st
svenska, 1800-tal, för kavalleriet
1200 SEK 6000 SEK
438 KRUTKOGER
svenskt, målning med Fredrik I:s (1720-51) monogram samt märkt 2, 31 cm
5000 SEK 15000 SEK
439 FÄNGKRUTHORN
svenskt, troligen 1700-tal, för artilleriet, koppar, avslutning av svärtat trä med flottans kassationsstämpel, 46,5 cm
3000 SEK 4200 SEK
440 KRUTHORN
1600-talets första hälft, järnmontering med bälthake, graverad dekor, 26,5 cm
7000 SEK Not Sold
441 KRUTFLASKA
barock, av ben med mässingspip, 12,5x9 cm, renoverad. Restored
6000 SEK 5000 SEK
442 KRUTFLASKA
barock, dekor av ben och pärlemor, 12,5x10 cm; mindre dekor saknas, skador. Small parts missing, damages
5000 SEK 11000 SEK
443 KRUTFLASKA
barock, dekor av ben och mässing, 12x9,5 cm; skador. Damages
5000 SEK 15000 SEK
444 KRUTFLASKA
1800-tal, ben med skuren dekor av Gustav II Adolf, riksvapnet m.m, sannolikt Dieppe, 19 cm; en ring lös. Small damage
4000 SEK 6000 SEK
445 KRUTFLASKOR, 3 st
1800-talets mitt, samtliga av koppar, 18 cm, Sykes patent, 18,5 cm, Hawksley Sheffield, 20,5 cm
1000 SEK 1700 SEK
446 SABELTASKA
svensk, m/1835 för husarmanskap
1000 SEK 900 SEK
447 SABELTASKA
svensk, m/1835 för husarmanskap
1000 SEK 1200 SEK
448 SABELTASKA
svensk, m/1825 för manskap vid Kronprinsens husarer
1200 SEK 1500 SEK
449 SABELTASKA
svensk, m/1825 för manskap vid Kronprinsens husarer
1200 SEK 2000 SEK
450 SABELTASKA
svensk, m/1825 för manskap vid Kronprinsens husarer; senare ringar, liten lagning. Repairs
1000 SEK 600 SEK
451 KARTUSCHLÅDA
svensk, 1900-tal, för officer vid Livgardet till häst, nysilver
3000 SEK 7500 SEK
452 KARTUSCHLÅDA
svensk, m/1859 för officer vid Wendes artilleriregemente; skador
2000 SEK Not Sold
453 KARTUSCHLÅDA
svensk, m/1893 för officer vid Skånska husarregementet, monterad på träkloss
1200 SEK 1500 SEK
454 KARTUSCHLÅDA
svensk, m/1893 för kavalleriofficer
1000 SEK 1500 SEK
455 KARTUSCHLÅDA
svensk, m/1876 för fältläkarkåren
1500 SEK 1000 SEK
456 KARTUSCHLÅDA
svensk, m/1893 för officer vid Svea artilleriregemente, med rem
1200 SEK 1500 SEK
457 KARTUSCHLÅDA
svensk, m/1893 för underofficer vid Karlsborgs och Bodens artillerikårer
1500 SEK Not Sold
458 KARTUSCHLÅDA
svensk, m/1893 för kavalleriunderofficer, med rem; remmen med smärre skador
1000 SEK 1200 SEK
459 KARTUSCHLÅDA
svensk, m/1871 för skogsinspektör
1500 SEK 3500 SEK
460 KARTUSCHLÅDOR, 2 st
italienska, omkring 1900, med försilvrat emblem resp. mässingsklätt lock,
1500 SEK 900 SEK
461 RINGKRAGE
svensk, m/1799 för officer, silverstämplar Stockholm 1905
1200 SEK 2200 SEK
462 EPÅLETTER, 1 par
svenska, för hovstaten, tre stjärnor, buljoner samt Gustav V:s monogram
2000 SEK 3000 SEK
463 EPÅLETTER, 1 par
svenska, m/1830 för major vid Livgrenadjärregementet, silver, stämplar JE Torsk, Stockholm R5=1871. Enligt uppgift burna av major Edvard Hedenstierna
2000 SEK 3200 SEK
464 EPÅLETTER, 1 par
svenska, m/1817 för fanjunkare vid Livregementets grenadjärer, stämplade Morell & Cni
1000 SEK 1700 SEK
465 EPÅLETTER, 1 par
svensk, m/1845 för fanjunkare vid Skånska dragonregementet, stämplade Morell & Cni
1000 SEK 1500 SEK
466 EPÅLETTER, 1 par
svenska, m/1828 för kapten vid Norra skånska infanteriregementet, stämplade Morell & Cni; skador. Damages
600 SEK 500 SEK
467 EPÅLETTER, 1 par
svenska, m/1851 för kapten vid Väg- och vattenbyggnadskåren, stämplade Aug. Holts
1000 SEK 700 SEK
468 VALLTRAPP
svensk, modell före 1895 för manskap vid Skånska dragonerna, märkt B 58; smärre skador
1500 SEK 1700 SEK
469 VALLTRAPP
svensk, 1800-talets senare hälft, för underofficer vid husarerna, foder märkt 82 samt med skvadronsmärke i form av ankare
2000 SEK 6000 SEK
470 VALLTRAPP
svensk, 1800-talets senare hälft, för manskap vid husarerna, foder med märkning X; smärre skador
1000 SEK 3200 SEK
471 SADELHÖLSTER, 1 par
1800-talets mitt, monterade med flaska och förvaringsbox av tenn. Proveniens: Ökna, Floda socken Södermanland
3000 SEK 2500 SEK
472 BULKRUKA/KOKKÄRL
svenskt, 1800-tal, koppar, höjd 19 cm
700 SEK 1200 SEK
473 GILLERBÖSSA MED HJULLÅS
lås med gravyr och datering 1684, pipa med stämpel IW, 42 cm
10000 SEK 26000 SEK
474 FLINTSNAPPLÅSLÅS
Italien, 1600-talets senare del
2000 SEK 6500 SEK
475 ALARMPISTOL
med slaglås, 1800-talets mitt, märkt Harrison, brons, 14,5 cm
2000 SEK 3700 SEK
476 BALJBESLAG
parti, 1800-tal
2000 SEK 6000 SEK
477 BÅTYXA
bergart, 17 cm smärre skada
3000 SEK 5500 SEK
478 YXOR, 2 st
båtyxa, bergart, 15 cm, holkyxa, bronsålder, 11 cm
3000 SEK 6500 SEK
479 MORTEL
av brons, dekor samt text: Leefte verwint al dinck anno 1590, höjd 93 mm
4000 SEK Not Sold
480 DRYCKESKANNA
1800-tal, skulpterat trä med dekor av djur m.m, 18 cm
7000 SEK 9500 SEK
481 CORPUS-JESUS
sydeuropeisk, 17-1800-tal, skulpterat och bemålat trä, 32x25 cm; skador. Damages
2000 SEK 3700 SEK
482 PIPHUVUD
skulpterat trä, av Sofia Isberg (1819-1875), 11,5 cm. Litteratur: Jungfru Isberg och hennes verk, Motala musei- och hembygdsförening 1993
6000 SEK 5000 SEK
483 PIPHUVUD
sjöskum med silvermontering N5=1867, 13,5 cm
800 SEK Not Sold
484 KÄPPKRYCKA
Skulpterat lövträ 1800-tal, 8cm
1200 SEK 900 SEK
485 "DES POLEN KLAGE"
Box, papier maché, with Polish lansier at the Sobiesky monument, small damagage
1500 SEK 2500 SEK
486 POLISBRICKA
sent 1800-tal, Stockholmspolisen, 86x53 mm
1000 SEK 3700 SEK
487 POLISBRICKA
"Vaxh.-Osc.Fredr:Borg Fästn. Polis, nr 6", 75x48 mm
800 SEK 7000 SEK
488 POLISBRICKA
"Stockholm polis 52", använd fram till 1926, 57x36 mm
700 SEK 1700 SEK
489 POLISBRICKOR, 5 st
amerikanska, 1900-tal
1500 SEK 3500 SEK
490 POLISBRICKOR, 5 st
amerikanska, 1900-talstillverkning. 20th century
800 SEK 2700 SEK
491 MYNT, 15 st
ryska och svenska m.m, silver, monterade i halskedja, hänge samt brosch
1200 SEK 5500 SEK
492 CORONATION MEDAL
Alexander III, silver
3000 SEK 11000 SEK
493 MEDALJ
Bronze, Russia, exhibition1864
600 SEK 2200 SEK
494 MEDALJ
rysk, 1896, 1683-1796-1896, koppar, 82 mm
1000 SEK 4700 SEK
495 3 MEDALJER
Silver, Sverige
1500 SEK Not Sold
496 MEDALJ
"Till minne av olympiska spelen i Stockholm 1912", försilvrad, 50 mm
500 SEK 1100 SEK
497 PLÅTMYNT
koppar, 4 Daler, 1731, Fredrik I, ca 27 x 23 cm
6000 SEK 9000 SEK
498 PLÅTMYNT
koppar, 4 Daler, 1757, Adof Fredrik, ca 27 x 24 cm
6000 SEK 12000 SEK
499 PLÅTMYNT
koppar, 1 Daler, 1716, Carl XII, ca 16 x 13 cm
6000 SEK 8000 SEK
500 RIKSDALERMYNT, 2 st
1 riksdaler, sverige 1781 resp 1812
2000 SEK 2200 SEK

 

« Föregående sida(Prev page) | Nästa sida(Next page)» (Nu visas(401-500 av totalt 562)