Hem(Home) - Kataloger(Catalogue)
Höstauktion den 13 november 2006
« Föregående sida(Prev page) | Nästa sida(Next page)» | (Nu visas 151-250 av totalt 428)
 
 
Klicka bild
(Click picture)
Objektnr
(Lot No)
Beskrivning
(Description)
Utropspris
(Estimate)
Pris
(Price)
153 VÄRJKLINGA
svensk, ca 1850, etsad, blånerad och förgylld dekor med bl.a Oscar I:s och kronprins Carls monogram, tånge med ankarstämpel (Eskilstuna), längd 83 cm
2000 SEK 7000 SEK
154 SABELKLINGA
möjligen fransk av orientalisk typ, damaskerad med förgylld dekor, längd 83 cm
1500 SEK 13000 SEK
155 OFFICERSSABEL
svensk, M/1852, för livgardesregementena till fots, förgyllt mässingsfäste, kappa med krönt spegelmonogram C (Carl XV), balja, totallängd 93, klinglängd 78 cm
5000 SEK 13500 SEK
156 SABEL
orientalisk typ, 1860-tal, sannolikt för adjutant eller officer vid Karl XV:s stab, kavel av elfenben med Karl XV:s monogram, förgyllt fäste, klinga med etsad dekor, balja av försilvrad mässing, portepé, totallängd 89, klinglängd 73 cm; smärre skador
12000 SEK 22000 SEK
157 KAVALLERIOFFICERSSABEL
svensk, 1800-talets senare hälft, för Livgardet till häst eller Kronprinsens husarer, fäste med stämpel J A EK, klinga med etsad dekor, balja, totallängd 92,5, klinglängd 80 cm; doppskon med lagning
2000 SEK 4200 SEK
158 OFFICERSSABEL
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling Eskilstuna, balja m/1912, totallängd 107, klinglängd 93 cm
3000 SEK 5600 SEK
159 OFFICERSSABEL
svensk, m/1893 för kavalleriet, balja m/1912, tyskt tillverkning, portepé, totallängd 100, klinglängd 86 cm
3000 SEK 4800 SEK
160 OFFICERSSABEL
svensk, m/1893 för kavalleriet, sk bröllopssabel med smal parerplåt, klinga märkt CARL EICKHORN SOLINGEN, balja m/1912, portepé, totallängd 101, klinglängd 86 cm
3000 SEK 4500 SEK
161 OFFICERSSABEL
svensk, m/1893 för kavalleriet, balja m/1912, tysk tillverkning, portepé, totallängd 96,5, klinglängd 92,5 cm; fästets kappa med gravyr OH, klingan med tunn namngravyr
2000 SEK 3800 SEK
162 OFFICERSSABEL
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling Eskilstuna, balja m/1912, totallängd 106, klinglängd 92 cm; kaveln med mindre lagning
2500 SEK 4000 SEK
163 OFFICERSSABEL
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling Eskilstuna, balja m/1912, portepé, totallängd 107, klinglängd 93 cm; baljan med mindre buckla
2000 SEK 3000 SEK
164 OFFICERSSABEL
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling Eskilstuna, balja m/1912, portepé, totallängd 106, klinglängd 92 cm; baljan renoverad
1800 SEK 4500 SEK
165 OFFICERSSABEL
svensk, m/1893 för kavalleriet, balja m/1912, portepé, totallängd 107, klinglängd 93 cm; smärre skador, baljan böjd samt med bucklor
1500 SEK 2000 SEK
166 OFFICERSSABEL
svensk, m/1893 för kavalleriet, klinga märkt E Svalling, balja m/1912, sadelgehäng, totallängd 107, klinglängd 93 cm; skador, slitage
1500 SEK 4000 SEK
167 OFFICERSSABEL
svensk, m/1893 för kavalleriet, sk bröllopssabel med smal parerplåt, balja m/1912, totallängd 93, klinglängd 79 cm
2000 SEK 3200 SEK
168 MANSKAPSSABEL
svensk, m/1807 för kavalleriet, stålbalja; ytrost
3000 SEK 2700 SEK
169 MANSKAPSSABEL
svensk, m/1831 för artilleriet, stålbalja
1500 SEK 2300 SEK
170 MANSKAPSSABEL
svensk, m/1854 för kavalleriet, kavel med tio spiraler, balja m/1854
2000 SEK 2000 SEK
171 MANSKAPSSABEL
svensk, m/1854 för kavalleriet, kavel med sju spiraler och nitknapp, balja m/1854; kavelns mässingstråd saknas
1800 SEK 3200 SEK
172 MANSKAPSSABEL
svensk, m/1889 för artilleriet, stålbalja
1500 SEK 2200 SEK
173 MANSKAPSSABEL
svensk, m/1893 för kavalleriet, E Svalling Eskilstuna, nummerriktig balja K2, 4 No 237, balja m/1912
1500 SEK 1800 SEK
174 MANSKAPSSABEL
svensk, m/1893 för kavalleriet, GE Svalling Rosenfors, balja m/1912 märkt E Svalling Eskilstuna
1200 SEK 1900 SEK
175 MANSKAPSSABEL
svensk, /1893 för kavalleriet, GE Svalling Rosenfors, balja m/1912
1200 SEK 2800 SEK
176 OFFICERSSABEL
svensk, ca 1870, för infanteriet, fäste med Karl XV:s monogram, klinga med etsad och förgylld dekor, totallängd 89, klinglängd 77 cm
1500 SEK 4000 SEK
177 OFFICERSSABEL
svensk, sent 1800-tal, för infanteriet, fäste med Oscar II:s monogram, totallängd 86, klinglängd 74 cm; rostskador
1500 SEK 3200 SEK
178 OFFICERSSABEL
svensk, sent 1800-tal, för infanteriet, tillåten modell, klinga märkt GE Svalling Mölntorp samt etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, förnicklad balja, portepé, totallängd 93, klinglängd 80 cm
2000 SEK 3700 SEK
179 OFFICERSSABEL
svensk, m/1899 för infanteriet, E Svalling Eskilstuna, balja m/1912, totallängd 92,5, klinglängd 80 cm
2500 SEK 3700 SEK
180 OFFICERSSABEL
svensk, m/1899 för infanteriet, klinga märkt CARL EICKHORN SOLINGEN samt etsad och förgylld dekor av Konungen och Fäderneslandet, portepé, stålbalja m/1912, totallängd 100, klinglängd 86 cm
3000 SEK 4200 SEK
181 OFFICERSSABEL
svensk, m/1899 för infanteriet, klinga märkt CARL EICKHORN SOLINGEN samt etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, portepé, stålbalja m/1912
2500 SEK 3500 SEK
182 OFFICERSSABEL
svensk, m/1889 för artilleriet, klinga märkt CARL EICKHORN SOLINGEN, balja m/1912, portepé, totallängd 101, klinglängd 86 cm
2500 SEK 4000 SEK
183 SJÖOFFICERSSABEL
svensk, m/1915, klinga E Svalling, Eskilstuna, etsad dekor av Konungen och Fäderneslandet, balja, portepé och koppel, totallängd 89 cm, klinglängd 75 cm
3000 SEK 5000 SEK
184 SJÖOFFICERSSABEL
svensk, m/1915, klinga märkt CARL EICKHORN SOLINGEN samt etsad och förgylld dekor av Konungen och Fäderneslandet, portepé, totallängd 89, klinglängd 75 cm
3000 SEK 5500 SEK
185 SABEL
svensk, m/1878 för flottans underofficerare av 2:a och 3:e graden, fäste märkt J:A EK (Stockholm), balja och officersportepé, totallängd 85,5, klinglängd 73 cm
2500 SEK 4700 SEK
186 HUGGARE
rysk, för flottan, svärtat fäste med svenska flottans kassationsstämpel, klinga märkt TULA 1784, totallängd 86, klinglängd 72 cm, troligen krigsbyte från kriget mot Ryssland 1789-90
20000 SEK 36000 SEK
187 HUGGARE
rysk, mässingsfäste, handbygel med stämplar, klinga märkt TULA 1769 samt Katarina II:s monogram, totallängd 79, klinglängd 65 cm; parerstång saknas. Quillon missing
4000 SEK 19000 SEK
188 HUGGARE
rysk, klinga märkt Tu…(Thula) 1764 samt Katarina II:s vapen, totallängd 78, klinglängd 63,5 cm; senare parerstång. Later quillon
3000 SEK 13000 SEK
189 SABELKLINGA
rysk, Katarina II:s monogram, monterad i svenskt fäste, totallängd 89, klinglängd 76 cm; klingan med bräcka. Blade with damage
4000 SEK 13000 SEK
190 OFFICERSSABEL
sent 1700-tal, för husarerna, mässingsfäste och baljbeslag med spår av förgyllning, kavel klädd med rockaskinn, klinga av orientalisk typ med dekor, totallängd 92, klinglängd 78,5 cm, möjligen krigsbyte från kriget mot Ryssland 1789-90
20000 SEK 97000 SEK
191 OFFICERSSABEL
rysk, m/1826 för infanteriet, klingans rygg med gravyr TULA 1827, totallängd 90, klinglängd 77 cm
4000 SEK 7000 SEK
192 OFFICERSSABEL
rysk, m/1865 för infanteriet, förgyllt fäste med stämpel, klinga märkt ALEX COPPEL SOLINGEN och MJ SKOSSIREFF samt etsad dekor av ryska dubbelörnen och tsar Alexander III:s monogram, totallängd 96, klinglängd 83 cm; stålbalja med smärre skador. Scabbard with minor damages
8000 SEK 30000 SEK
193 SHASKA
rysk, omkring 1900, för officer, förgyllt fäste med stämpel, klinga märkt W CLAUBERG SOLINGEN, etsad dekor med ryska dubbelörnen, balja, totallängd 100, klinglängd 85,5 cm
10000 SEK 32000 SEK
194 OFFICERSSCHASKA
rysk, m/1909, mässingsfäste med Nikolaus II:s monogram, klinga med etsad dekor av rysk dubbelörn och Nikolaus II:s monogram samt text på ryggen, balja, totallängd 92,5, klinglängd 78 cm
8000 SEK 16000 SEK
195 OFFICERSSABEL
rysk, m/1913, mässingsfäste med Nikolaus II:s monogram, klinga märkt F FICHTE SOLINGEN samt etsad med rysk dubbelörn samt Nikolaus II:s monogram, stålbalja, totallängd 104, klinglängd 89,5 cm
10000 SEK 50000 SEK
196 OFFICERSSABEL
rysk, m/1913, mässingsfäste med Nikolaus II:s monogram, klinga märkt på ryggen F HÖRSTER-SOLINGEN samt etsad dekor med rysk dubbelörn och Nikolaus II:s monogram, förnicklad stålbalja, totallängd 88,5, klinglängd 74 cm; smärre skador. Minor damages
7000 SEK 44000 SEK
197 MANSKAPSSCHASKOR, 2 st
ryska, m/1881 för dragoner, mässingsfästen med stämplar, klingor stämplade 1898 och 1900, totallängd 89, klinglängd 76 cm
3000 SEK 4700 SEK
198 SCHASKA
rysk, sent 1800-tal, mässingsbeslag, balja, totallängd 84, klinglängd 72 cm; skador. Damages
4000 SEK Not Sold
199 MANSKAPSSCHASKA
rysk, för dragonerna, mässingsfäste med stämplar, klinga stämplad 1915, balja med bajonett, totallängd 96, klinglängd 81 cm; bajonettens ring saknas. Bayonet ring missing
4000 SEK 7200 SEK
200 MANSKAPSSCHASKA
rysk, för dragonerna, mässingsfäste med stämplar, klinga stämplad 1913, balja, totallängd 101,5, klinglängd 86 cm; baljan med slitage. Scabbard worn
3500 SEK 6500 SEK
201 SCHASKA
rysk, för manskap vid dragonerna, mässingsfäste med stämplar, klinga märkt 1915
4000 SEK 4200 SEK
202 SHASKA
rysk, mässingsfäste, kappa med dekor av hammaren och skäran samt CCCP, klinga daterad 1940, balja, handrem, totallängd 94, klinglängd 81 cm
3500 SEK 6200 SEK
203 HUGGARE
rysk, troligen för fångvården, mässingsfäste, klinga märkt med krona och nr 180, balja, längd 59,5 cm
3500 SEK 3600 SEK
204 HUGGARE
rysk, m/1853, läderbalja med mässingsbeslag
2500 SEK 7200 SEK
205 SJÖOFFICERSSTICKERT
rysk typ, omkring 1900, längd 35 cm, balja; benkaveln med spricka. Grip with cracks
2000 SEK 11000 SEK
206 STICKERT
svensk, m/1930-52 för officer vid flygvapnet, fäste och baljbeslag av förgylld mässing, knapp med tre kronor
1500 SEK 2700 SEK
207 OFFICERSSABEL
preussisk, 1800-talets senare hälft, mässingsfäste märkt 7.A.F.15 7A, etsad klinga med preussiska örnen samt krönt FR, totallängd 100, klinglängd 86 cm; smärre skador och slitage. Minor damages, worn
1500 SEK 1000 SEK
208 OFFICERSSABEL
turkisk, omkring 1900, mässingsfäste, etsad klinga med dekor av stjärna samt halvmåne, stålbalja, totallängd 88, klinglängd 73 cm; baljans munbleck saknas, smärre skador. Damages, worn
2000 SEK 2000 SEK
209 OFFICERSSABLAR, 2 st
schweiziska, m/1899 för infanteriet, en bruks- och en paradsabel, stålbaljor, portepéer
3000 SEK 7500 SEK
210 BARNSABEL
omkring 1900, mässingsfäste, klinga med etsad dekor, förnicklad balja, längd 63 cm; mindre skador. Minor damages
1500 SEK 13000 SEK
211 DRÄKTVÄRJA-PILLOWSWORD
ca 1660, järnfäste med genombruten parerplåt, kavellindning av järntråd, totallängd 105, klinglängd 90 cm; lindningen med skador. Linning with damages
7000 SEK 7000 SEK
212 DRÄKTVÄRJA-PILLOWSWORD
ca 1660, förgyllt fäste med filigranarbete av silver, kavellindning av silver, genombruten klinga, totallängd 91, klinglängd 80 cm; mindre rostskador. Minor rust damages
15000 SEK 38000 SEK
213 DRÄKTVÄRJA
omkring 1700, stålfäste med silverdekor, totallängd 80, klinglängd 65 cm; kaveln ej ursprungligt tillhörande. Later grip
3000 SEK 2500 SEK
214 DRÄKTVÄRJA
ca 1730-40, förgyllt fäste, klinga med förgylld dekor samt märkt FREDERICO PICHINIO/FRANCISCO PICHINIO, totallängd 99, klinglängd 82 cm
8000 SEK 13000 SEK
215 OFFICERSVÄRJA
ca 1730-40, förgyllt fäste, klinga med blodränna och etsad dekor, totallängd 97, klinglängd 81 cm; senare lindning. Grip bound later
6000 SEK 8000 SEK
216 VÄRJA
1700-talets mitt, förgyllt mässingsfäste, totallängd 90, klinglängd 73,5 cm; senare kavellindning. Later grip bound
3000 SEK Not Sold
217 DRÄKTVÄRJA
1700-talets mitt, förgyllt fäste med reliefdekor, klinga med etsad dekor, totallängd 95, klinglängd 80 cm; senare lindning. Grip bound later
4000 SEK 5000 SEK
218 DRÄKTVÄRJA
förgyllt fäste med rokokodekor, 1700-talsklinga med etsad dekor bl.a 1515, totallängd 100, klinglängd 82,5 cm
4000 SEK 9500 SEK
219 DRÄKTVÄRJA
rokoko, mässingsfäste, klinga med etsad dekor, totallängd 91, klinglängd 76,5 cm; baksidan med senare märkning. Backside of hilt with later markings
2000 SEK 3600 SEK
220 DRÄKTVÄRJA
rokoko, mässingsfäste, totallängd 81, klinglängd 68 cm
2000 SEK 2100 SEK
221 DRÄKTVÄRJA
rysk, ca 1770-80, stålfäste med inläggningar samt stålfasetter, klinga med etsad dekor, totallängd 90,5, klinglängd 75 cm; fästet med smärre defekter. Hilt with small damages, for a similar small sword see "Fine arms from Tula", page 100, figure 99 in the Hermitage S:t Petersburg
20000 SEK 60000 SEK
222 KARABELA
polsk typ, klinga 16-1700-tal, senare fäste av silver, kavelplattor av hjorthorn, totallängd 88, klinglängd 76 cm
8000 SEK 15000 SEK
223 STUDENTVÄRJA
omkring 1800, förgyllt fäste, äldre klinga med genombruten och förgylld blodränna, totallängd 91, klinglängd 77 cm
1500 SEK 2600 SEK
224 STUDENTVÄRJA
svensk, tidigt 1800-tal, förgyllt fäste, parerplåt med Östergötlands landskapsvapen, äldre klinga med etsad dekor, totallängd 95, klinglängd 78,5 cm
1200 SEK 1600 SEK
225 VÄRJA
svensk, ca 1830, förgyllt fäste, kavel med pärlemorplattor, knapp med ametist, klinga med etsad och förgylld dekor signerad Liljedahl Stockholm, halv balja med doppsko, totallängd 93, klinglängd 79 cm; smärre rostskador
10000 SEK 18000 SEK
226 ÄMBETSMANNAVÄRJA
svensk, 1810-tal, förgyllt fäste med pärlemorplattor, etsad och förgylld klinga med spår av blånering samt Karl Johans monogram under kronprinskrona, balja, totallängd 96, klinglängd 82 cm; en halv pärlemorplatta saknas. Mother of pearl incomplete
3000 SEK 3600 SEK
227 ÄMBETSMANNAVÄRJA
svensk, 1800-talets senare hälft, förgyllt fäste och baljbeslag, totallängd 87, klinglängd 75 cm; kavelplattor saknas. Grip plates missing
1500 SEK 3200 SEK
228 ÄMBETSMANNAVÄRJA
empire, förgyllt fäste, klinga med mot fästet blånerad och förgylld dekor, totallängd 95, klinglängd 83 cm
2000 SEK 3200 SEK
229 ÄMBETSMANNAVÄRJA
svensk, empire, förgyllt fäste och beslag, kavel med pärlemor, parerplåt med tre kronor, balja och portepé, totallängd 88, klinglängd 76 cm; baljan med skador
2500 SEK 4200 SEK
230 ÄMBETSMANNAVÄRJA
svensk, omkring 1900, förgyllt fäste och beslag, kavel med pärlemor, klinga märkt E Svalling, Eskilstuna, balja, totallängd 95,5, klinglängd 80 cm
2000 SEK 4000 SEK
231 ÄMBETSMANNAVÄRJA
tidigt 1900-tal, förgyllt fäste med påvliga vapnet, klinga med etsad dekor, balja samt bäranordning, totallängd 95,5, klinglängd 81 cm. Proveniens: Påvlige kabinettskammarherren mm friherre Gustaf Armfelt
3000 SEK 8200 SEK
232 MAGNATSABEL
ungersk, 1800-tal, förgyllt fäste med rik reliefdekor, klinga med etsad dekor, sammetsklädd balja med förgyllda beslag, totallängd 91, klinglängd 75,5 cm; liten dekorblomma på baljan saknas. One small decoration element on scabbard missing
20000 SEK 21000 SEK
233 HIRSCHFÄNGARE
1700-talets mitt, förgyllt mässingsfäste, etsad klinga med förgylld dekor, längd 69 cm; klingan med hack, smärre skador. Blade with minor damages, one rivet head missing
4000 SEK 7000 SEK
234 HIRSCHFÄNGARE
1800-talets mitt, totallängd 68, klinglängd 55 cm; en kavelplatta saknas. One staghorn plate missing
1200 SEK 1800 SEK
235 HIRSCHFÄNGARE
troligen svensk, 1700-talets mitt, mässingsfäste, klinga med etsad dekor, längd 60 cm; kedja saknas. Chain missing
2000 SEK 2500 SEK
236 HIRSCHFÄNGARE
svensk, omkring 1900, för jägmästare, fäste med spegelmonogram PS, klinga märkt E Svalling Eskilstuna, balja, längd 59 cm; baljan med skador
2500 SEK 4800 SEK
237 ORDENSVÄRJA
amerikansk, Knight of Pythias, fäste med FCB (Friendship, Charity, Brotherhood) och UR (Uniform Rank), etsad klinga märkt THE PETTIBONE, totallängd 89, klinglängd 71 cm; namn på klingan bortslipat
1800 SEK 2600 SEK
238 RYTTARPISTOLER, 1 par
omändrade till slaglås, sent 1600-tal, lås märkta MAGAZIN ROYAL I THIOLIERE, järnbeslag, stock av valnöt, pipa med stämpel samt fransk lilja, längd 55,5 cm; smärre skador. Minor damages
20000 SEK 57000 SEK
239 PISTOL
omändrad till slaglås, m/1717 för livskvadronen, låsbleck märkt Jönkiöping, mässingsbeslag, gustaviansk förkortning, längd 48 cm
10000 SEK 20000 SEK
240 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par
svenska, m/1738 för kavalleriet, lås med smedstämpel IB samt R, pipor stämplade NT, Norrtälje faktori, stockar av björk med märkning L 17; senare laddstockar, obetydliga skador
40000 SEK 40000 SEK
241 KAVALLERIPISTOL
med flintlås, dansk-norsk, ca 1740, järnbeslag, stock av bok, totallängd 52, piplängd 33,4 cm; senare laddstock, slitage, skador
10000 SEK 23000 SEK
242 KAVALLERIPISTOL
med flintlås, dansk-norsk, m/1722, mässingsbeslag, stock av bok, totallängd 50, piplängd 33 cm; eldstål ej ursprungligt, senare laddstock
8000 SEK 9000 SEK
243 FLINTLÅSPISTOL
17-1800-tal, pipa från kavalleripistol m/1704, mässingsbeslag, tumplåt med text Nils Ander, längd 51 cm; låsskruvar samt laddstock senare
5000 SEK 5000 SEK
244 STUDSARPISTOL
med flintlås, svensk, m/1807 för kavalleriet, pipa med stämplar
6000 SEK 7000 SEK
245 STUDSARPISTOL
med flintlås, svensk, m/1820 för kavalleriet, Carl Gustafs stad, nr 2221
8000 SEK 12500 SEK
246 FLANKÖRPISTOL
med flintlås, svensk, m/1820 för kavalleriet, Carl Gustafs stad, beslag med kronstämpel, kammare stämplad med tre kronor
8000 SEK 12000 SEK
247 STUDSARPISTOL
med flintlås, svensk, m/1820, pipa märkt H Huskvarna faktori; smärre skador
4000 SEK 7700 SEK
248 FLINTLÅSPISTOL
svensk, m/1738-1820 för kavalleriet, låsbleckets stjärt med krönt S
5000 SEK 12000 SEK
249 FLINTLÅSPISTOL
svensk, m/1738-1820 för kavalleriet, kolvkappa märkt 1/63 (första skvadronen nr 63)
5000 SEK 9200 SEK
250 FLINTLÅSPISTOL
svensk, m/1738-1820, kolvkappa märkt 4/23 (Livgardet till häst, 4:e skvadronen, nr 23); varbygeln med bräcka samt senare skruv
3500 SEK 6500 SEK
251 FLINTLÅSPISTOL
m/1738-1820; hanen omfilad, senare överläppsskruv och eldstål
2500 SEK 4200 SEK
252 FLINTLÅSPISTOL
svensk, m/1738-1820, kolvkappa märkt 2/13 (Livgardet till häst, 2:a skvadronen, nr 13); näsband samt främre delen av framtstocken saknas, skador
2000 SEK 3500 SEK

 

« Föregående sida(Prev page) | Nästa sida(Next page)» (Nu visas(151-250 av totalt 428)