Hem(Home) - Kataloger(Catalogue)
Höstauktion den 13 november 2006
« Föregående sida(Prev page) | Nästa sida(Next page)» | (Nu visas 51-150 av totalt 428)
 
 
Klicka bild
(Click picture)
Objektnr
(Lot No)
Beskrivning
(Description)
Utropspris
(Estimate)
Pris
(Price)
51 TSUBA
japansk, 1500-tal, järn, 75 mm
2000 SEK 1500 SEK
52 TSUBA
japansk, 15-1600-tal, järn, Mukade. 90mm
3000 SEK 5200 SEK
53 TSUBA, 2 st
japanska, 17-1800-tal, järn, en med gulddekor. 80mm & 67mm
3000 SEK 5700 SEK
54 TSUBA
japansk, 17-1800-tal, järn med silverdekor, 75-66 mm
1200 SEK 2000 SEK
55 TSUBA
japansk, 17-1800-tal, järn, signerad, 70x67 mm
2000 SEK 4500 SEK
56 FUCHI KASHIRA
svärdsmontering, japansk, 1700-tal, motiv av samurajer
4000 SEK Not Sold
57 RYTTARPISTOL
med flintlås, 1670-tal, lås signerat FRENEL A PARIS, järnbeslag med gravyr och förgylld dekor, stock av valnöt med silverdekor, tumplåt av silver med spegelmonogram av krönt C, längd 51 cm; rörkor och laddstock saknas, stocken med lagningar och skador. Ramrod and ramrod pipes missing, damages
30000-40000 SEK 145000 SEK
58 RYTTARPISTOL
med flintlås, omkring 1700, signerat lås och pipa LE BEARNOIS A DRESDEN, lås och järnbeslag med stålskuren dekor, längd 51 cm; renoverad, senare eldstål och laddstock. Restorations, frizel and ramrod later
25000 SEK 45000 SEK
59 RYTTARPISTOLER, 1 par
snarlika, med flintlås, låsen signerade I I BEHR (Johan Jacob Behr, Maastricht Holland/Liege Belgien ca 1690-1740), järnbeslag med stålskuren delvis förgylld dekor, stockar av valnöt, längd 48 cm; laddstockar samt en eldstålsfjäder senare, smärre skador. Ramrod and one frizelspring later, small damages
40000 SEK 70000 SEK
60 RYTTARPISTOL
med flintlås, Nusbaum Stockholm (troligen Jacob N, född 1731, hovpistolsmed 1761), pipa med tre kronor och M POSSE, järnbeslag med gravyr, stock av valnöt, längd 48,5 cm; senare nötskruv, smärre komplettering. Historik: Mauritz Posse, född 1712, överste vid Savolax regemente 1760, generalmajor samma år, var 1777 med Gustav III till S:t Petersburg vid dennes besök hos kejsarinnan Katarina II
25000 SEK 46000 SEK
61 FLINTLÅSPISTOL
1700-talets mitt, lås signerat JOHANN GEORG HANL A FALCKENAU, längd 35 cm; skador och lagningar. Damages
2500 SEK 4000 SEK
62 FLINTLÅSPISTOL
tysk, lås och pipa signerade JOH. ANDRE. KUCHENREITER (Regensburg, 1716-1795), kolvkappa med silveroval märkt BvK, längd 40 cm; senare laddstock. Later ramrod
8000 SEK 9700 SEK
63 FLINTLÅSPISTOL
sent 1700-tal, lås märkt LONDON, mässingsbeslag, längd 17,5 cm; hanen och eldstålet senare, skador. Cock and frizel later, damages
2000 SEK 3600 SEK
64 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par
franska-belgiska, järnbeslag, stockar av valnöt med trådinläggning, längd 20,5 cm; en hane med skruv saknas, smärre skador. One cock missing, small damages
5000 SEK 5200 SEK
65 FLINTLÅSPISTOL
dubbelpipig, belgisk, sent 1700-tal, märkt SEGALLAS LONDON, helt av stål med rokokogravyr, längd 16 cm; en hane reparerad. One cock repaired
6000 SEK 7000 SEK
66 FLINTLÅSPISTOLER, 1 par
troligen belgiska, omkring 1800, med springbajonetter, mässingspipor, längd 22,5 cm; ett eldstål med fjäder och fäste saknas. One frizel missing, small damages
5000 SEK 8200 SEK
67 FLINTLÅSPISTOL
signerad P BOND, 45 CORNHILL LONDON (1805-16), längd 17 cm
2500 SEK 2000 SEK
68 FLINTLÅSPISTOL
fyrpipig, stålbeslag, kolv av valnöt; omarbetad, kompletterad. Rebuilt
4000 SEK 6000 SEK
69 FLINTLÅSPISTOL
belgisk, omkring 1800, mässingspipa, längd 15,5 cm; eldstål med fjäder och fäste saknas. Frizel missing
1000 SEK 1700 SEK
70 FLINTLÅSPISTOL
svensk, sent 1700- tidigt 1800-tal, faktoritillverkning, mässingsbeslag, stock av alm, längd 26 cm
2000 SEK 7000 SEK
71 FLINTLÅSPISTOL
dubbelpipig, troligen belgisk, omkring 1800, graverade mässingbeslag, längd 33,5 cm, kaliber ca 14 mm; senare hanar. Cocks later
4000 SEK 8700 SEK
72 PISTOLER, 1 par
ändrade till slaglås, signerade DAVID METZGER A RENSBURG (Rendsburg, Schleswig-Holstein, D Metzger, född i Stockholm 1731, död 1807), rokokobeslag av låghaltigt silver, stock av valnöt, totallängd 37, piplängd 22,5 cm; skador. Damages
8000 SEK 9200 SEK
73 SLAGLÅSPISTOL
omändrad från flintlås, svensk, sent 1700-tal, mässingsbeslag, längd 40 cm; skador
1500 SEK 2800 SEK
74 SLAGLÅSPISTOL
ändrad från flintlås, signerad Gnd NYSTRAND (Gudmund N, Eskilstuna 1786-1863), stålbeslag, stock av valnöt, längd 38 cm; nötskruv saknas, smärre stockskador
4000 SEK 3400 SEK
75 SLAGLÅSPISTOL
1800-talets mitt, järnbeslag, åttkantig räfflad pipa med förgylld dekor; laddstock samt hornkappa saknas, stockskador. Längd 41cm. Ramrod missing, damages
2500 SEK 1900 SEK
76 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par
dubbelpipiga, 1800-talets mitt, längd 24 cm; kolven med spricka, en låsskruv saknas, smärre skador
3000 SEK 5000 SEK
77 SLAGLÅSPISTOL
troligen belgisk, ca 1840, järnbeslag, längd 31,5 cm, kaliber ca 13 mm; smärre skador. Minor damages
2000 SEK 4700 SEK
78 SLAGLÅSPISTOL
ca 1840, räfflad pipa märkt W JAEGER IN INSBRUCK, graverade stålbeslag, snälltryck, längd 39 cm, kaliber ca 13 mm; smärre skador. Small damages
4000 SEK 6500 SEK
79 SLAGLÅSPISTOL
ca 1840, lås signerat Mont de Marsa, stålbeslag, längd 30,5 cm, kaliber ca 15 mm
2500 SEK 5700 SEK
80 SLAGLÅSPISTOL
ca 1840, damaskerad räfflad pipa, inlagd med guld SELLIER a PRAG & HAMBURG, ställbart sikte, graverade stålbeslag samt märkt 2, längd 35 cm, kaliber ca 10 mm
5000 SEK 11000 SEK
81 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par
belgiska, 1800-talets mitt, pipor med Liege kontrollstämpel, stockar av valnöt, längd 35 cm; en hane defekt. One cock with damages
5000 SEK 8200 SEK
82 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par
franska, i schatull med tillbehör, räfflade pipor med gravyr Desenne a Paris, rikt graverade stålbeslag, stockar av skuren ebenholts, längd 41 cm, kaliber ca 12 mm; hanarna med skador. Cocks with damages
40000 SEK 50000 SEK
83 SLAGLÅSPISTOLER, 1 par
engelska, 1800-talets mitt, piporna signerade BECKWITH LONDON, graverade stålbeslag, bälthake, längd 21,5 cm
10000 SEK 8700 SEK
84 SLAGLÅSPISTOL
belgisk, 1800-talets mitt, med springbajonett, längd 20,5 cm; kolven med mindre skada
1500 SEK 3500 SEK
85 SLAGLÅSREVOLVER
sexpipig, mässing, stämplad AGS (Andreas Gustafsson, Ödestugu 1835-1924), längd 22,5 cm
3000 SEK 6000 SEK
86 SLAGLÅSREVOLVER
fyrpipig, mässing, stämplad AIS (Andreas Johannesson, 1840-1914), längd 20 cm
2500 SEK 3000 SEK
87 SLAGLÅSREVOLVER
trepipig, mässing, stämplad IEH (Johan Engholm, Ödestugu 1820-1918), längd 22 cm
4000 SEK 7000 SEK
88 SLAGLÅSREVOLVER
tvåpipig, mässing, längd 19,5 cm; hanarna och kolven med lagning, två träskruvar senare
1500 SEK 1800 SEK
89 SLAGLÅSREVOLVRAR, 2 st
mässing, enkelpipig, stämplad AIS (Andreas Johannesson, 1840-1914), längd 15 cm, dubbelpipig, stämplad IEH (Johan Engholm, Ödestugu 1820-1918), längd 19 cm; varbygeln med senare lödning
2000 SEK 3700 SEK
90 SLAGLÅSREVOLVER
amerikansk, m/1855, sidehammer, märkt på pipan COLTS PT + ADDRESS COL. COLT + 1855 HARTFORD CT USA, nr 2537, längd 20 cm; renoverad, omblånerad. Restored, refinished
2500 SEK 3500 SEK
91 SLAGLÅSREVOLVER
engelsk, ca 1860, Tranters patent, No 18521T, längd 30 cm, kaliber ca 11 mm; senare blånering. Refinished
5000 SEK 8200 SEK
92 HJULLÅSGEVÄR
lås omkring 1600, pipa från svensk musköt tidigt 1700-tal, totallängd 131, piplängd 105 cm; laddstock saknas, skador och lagningar. Ramrod missing, repairs and damages
10000 SEK 11000 SEK
93 SNAPPLÅSGEVÄR
lås sent 1600-tal märkt AGUSTINUS LANGE samt monogram med palmkvistar under friherrlig krona, senare stock och orientalisk pipa med silverdekor, totallängd 129, piplängd 92; skador, lagningar
4000 SEK 10500 SEK
94 FLINTLÅSSTUDSARE
lås signerat CHRISTOF SCHEL (Christopher Schiel, Norrtälje 1672-ca 1730), pipa märkt DES MORSENS FRVHE CAR STOLTZ IEHZS 1648, stock av valnöt, totallängd 120, piplängd 81 cm, kaliber 16 mm; smärre skador
12000 SEK 11000 SEK
95 FLINTLÅSSTUDSARE
signerad Nussbaum Stockholm (Jakob N, född 1731, hovpistolsmed 1761), pipa stämplad GRD Gabriel Riddersporre (pipsmed i Norrköping, mästare ca 1674), graverade stålbeslag, totallängd 135, piplängd 96 cm, kaliber ca 9 mm; senare laddstock
17000 SEK 24000 SEK
96 FLINTLÅSGEVÄR
signerat H Domnerus (Hans D, Jönköping 1750-1805), stålbeslag, totallängd 113, piplängd 75 cm, kaliber 18 mm; varhake samt laddstock saknas, skador, lagningar
6000 SEK 5000 SEK
97 SÄLBÖSSA
med flintlås, mässingsbeslag, räfflad pipa märkt I Konradsen 1821, hålsikte, totallängd 145, piplängd 103 cm, kaliber 21 mm; skador
2500 SEK 9700 SEK
98 VALBÖSSA
med flintlås, 1700-talets mitt/senare hälft, mässingsbeslag, stock av valnöt, totallängd 129, piplängd 90,5 cm, kaliber 17 mm; stocken med skador. Stock with damages
5000 SEK 6500 SEK
99 FLINTLOCK SPORTING GUN
Russian, circa 1740-50, barrel and lock fully decorated with ornaments and figures on guilded ground, mounts in silver, walnut full stock carved in relief and decorated with partly guilded silver ornaments, length 140 cm, 100 cm barrel; stock with old repairs, one small screw later Provenance: Collection of Count Keller in S:t Petersburg. This collection was originally created by Prince A. Sachkovskoj in the early 1800:s and later transfererred by heritage to the Keller family. The collection was exhibited in the Academy of Arts in Stockholm in 1920 and thereafter sold at auction. The gun has been in the same family since the auction in 1920. Compaire gun by ILYA SALISHEV in the Hermitage S:t Petersburg, Inv No 3.0.57, Published in Fine arms from Tula, in the Hermitage S:t Petersburg, Aurora Art Publishers, Leningrad 1977 also compaire rifle by SALISHEV at Dresden Rustkammer Inv No G1583.
200000-300000 SEK 1350000 SEK
100 FLINTLÅSGEVÄR
lås och pipa med stålskuren dekor, försilvrade beslag, stock med inläggningar av vitmetall, totallängd 159, piplängd 121 cm
10000 SEK 11000 SEK
101 FLINTLÅSGEVÄR
ryskt, signerat Ivan Permjak (S:t Petersburg, ca 1750-85), spansk pipa med stämpel ESQUIBEL (Diego E, Madrid, verksam 1694-1732), graverade mässingsbeslag, halvstock av valnöt. Längd 140cm, barrel 102cm
40000 SEK 40000 SEK
102 TROMBON
med snapplås, 1700-tal, italienskt lås signerat GIO.MARIANO, järnbeslag, totallängd 89, piplängd 49 cm; senare laddstock. Ramrod later
8000 SEK 12000 SEK
103 SNAPPLÅSGEVÄR
sardinskt, sent 1700-tal, totallängd 154, piplängd 122,5 cm; en låsskruv saknas, kraftiga skador
2500 SEK 2400 SEK
104 SLAGLÅSGEVÄR
ändrat från flintlås, lås signerat I Ungberg Linköping (Joachim U. 1706-1757), räfflad pipa med svinrygg samt smedstämpel, graverade stålbeslag i rokoko, totallängd 99, piplängd 60 cm, kaliber ca 20 mm; senare framstock
3000 SEK 4500 SEK
105 SLAGLÅSSTUDSARE
ändrad från flintlås, 1700-talets mitt, lås märkt MEIDINGER STOCKHOLM, stålbeslag, sidbleck märkt Anders 1818, kolvkappa samt märkning AAS 1800-tal, totallängd 118, piplängd 82 cm, kaliber ca 7 mm; smärre skador
3000 SEK 7200 SEK
106 SLAGLÅSGEVÄR
1800-talets mitt, lås och stålbeslag med graverad dekor, damaskerad turkisk pipa med silverdekor märkt WIDMAN ANNO 1768, totallängd 99, piplängd 58 cm, kaliber 19 mm
2500 SEK 3800 SEK
107 SLAGLÅSGEVÄR
ändrat från flintlås, 1700-talets senare hälft, mässingsbeslag, totallängd 136, piplängd 96 cm; framstockens avslutning saknas, senare laddstock, smärre skador
2000 SEK 1500 SEK
108 SLAGLÅSSTUDSARE
ändrad från flintlås, troligen tysk, 1700-talets senare hälft, mässingsbeslag, rembyglar, totallängd 110, piplängd 73,5 cm; nippel och laddstock saknas
5000 SEK 5500 SEK
109 SLAGLÅSGEVÄR
ändrat från flintlås, låsbleck av mässing, pipa med Örebro faktoris stämpel, datering 1675 samt silverinläggning: HANC. I ARGAM. LARGIOR. SCHARFFIUS. I EKEGREN 1773, stock av alm, totallängd 122, piplängd 82 cm, kaliber ca 19 mm
2000 SEK 2600 SEK
110 SLAGLÅSGEVÄR
1800-talets mitt, stålbeslag, stock av björk, totallängd 97, piplängd 58 cm, kaliber 15 mm
1000 SEK 3500 SEK
111 SLAGLÅSSTUDSARE
1840-tal, pipa märkt JP SAUER U. SOHN A SUHL, graverade stålbeslag, stock av valnöt, totallängd 138, piplängd 97 cm, kaliber ca 14 mm; en pipkil saknas, smärre skador. Minor damages
8000 SEK 11000 SEK
112 SLAGLÅSSTUDSARE
1800-talets mitt, pipa märkt IP SAUR U. SOHN A SUHL, lås och beslag med gravyr, stock av valnöt, totallängd 118, piplängd 79 cm, kaliber ca 11 mm; smärre rostskador. Minor damages
8000 SEK 8200 SEK
113 SLAGLÅSGEVÄR
dubbelpipigt, ändrat från flintlås, franskt, omkring 1800, lås med guldinläggning Loué au Mans, graverade silverbeslag med franska stämplar, skulpterad stock av valnöt, totallängd 120, piplängd 80 cm
15000 SEK 13000 SEK
114 SLAGLÅSGEVÄR
dubbelpipigt, omändrat från flintlås, lås signerat BAUCHERON PIRMET A PARIS (ca 1823-56), graverade stålbeslag, halvstock av valnöt, totallängd 115, piplängd 72 cm; laddstocken defekt. Ramrod defect
4000 SEK 6200 SEK
115 SLAGLÅSGEVÄR
dubbelpipigt, 1840-tal, spång märkt med silver G M FUNK IN SUHL, halvstock av valnöt, totallängd 122, piplängd 81 cm; låssäkringar saknas, smärre defekter. Safety catch missing, minor defects
3000 SEK 5500 SEK
116 SLAGLÅSGEVÄR
dubbelpipigt, graverade stålbeslag, halvstock med skuren dekor, totallängd 117, piplängd 78 cm
3000 SEK 6000 SEK
117 1 1/2-HANDSSVÄRD
ca 1530, pareranordning med dekor, svagt böjd sabelklinga, totallängd 117, klinglängd 93,5 cm, jordfynd. Earth find
8000 SEK 6500 SEK
118 VÄRJA
svensk, m/1653, sk soldatsvärd, möjligen ryttarsvärd, järnfäste, kavellindning 1660-70-tal, klinga med Wira-stämplar, totallängd 97, klinglängd 80 cm, bredd 45 mm
80000 SEK 110000 SEK
119 SOLDATVÄRJA
svensk, 1670-tal, för infanterimanskap, föregångsmodell till kommisvärja m/1685, svärtat fäste med flottans kassationsstämpel, kavellindning av mässingstråd, klinga med stämpel, totallängd 94, klinglängd 78, bredd 4,5 cm
50000 SEK 60000 SEK
120 HUGGVÄRJA
svensk, m/1832 för flottan, omändrad från infanterimanskapsvärja m/1685, fäste med kassationsstämpel, totallängd 90, klinglängd 73,5 cm
5000 SEK 5500 SEK
121 SKÅLRAPPIR
italiensk, 1600-talets senare hälft, järnfäste, skål med genombruten dekor, klinga med blodränna samt märkt DE SANDRI, totallängd 124, klinglängd 104 cm
35000 SEK 60000 SEK
122 SCHWEDENDEGEN
sent 1600-tal, järnfäste med tumbygel, kavellindning av mässingstråd, klinga med blodränna och text VINC CERE AVTMORI, totallängd 96, klinglängd 82 cm; klingan med lagning. Blade with repair
6000 SEK 5000 SEK
123 SCHWEDENDEGEN
sent 1600-tal, järnfäste med tumbygel, genombruten parerplåt, sabelformad klinga, totallängd 95, klinglängd 80 cm; senare kavellindning. Grip with old replacement
6000 SEK 6000 SEK
124 SCHWEDENDEGEN
sent 1600-tal, genombruten parerplåt, eneggad klinga med spår av dekor, totallängd 101, klinglängd 87,5 cm; kavel samt tumbygel saknas. Grip and thumbguard missing
4000 SEK 4800 SEK
125 SCHWEDENDEGEN
omkring 1700, järnfäste med tumbygel, totallängd 103, klinglängd 88 cm; senare kavel, nitknapp saknas. Grip later
5000 SEK 5200 SEK
126 PALLASCH
dansk-norsk typ, 1730-40-tal, förtent järnfäste, klinga med spår av text, totallängd 99,5, klinglängd 85,5 cm; smärre hack, kavellindningen med smärre skada
15000 SEK 54000 SEK
127 MANSKAPSVÄRJA
svensk, m/1729 för kavalleriet, mässingsfäste, främre parerstång med svärdsfejarstämpel, klinga med blodränna samt XZ-dekor och P-stämpel, totallängd 113, klinglängd 96 cm
35000 SEK 67000 SEK
128 MANSKAPSVÄRJA
svensk, m/1739 för kavalleriet, mässingsfäste, främre parerstång med kronstämpel, klinga med blodränna samt OX-dekor, totallängd 115, klinglängd 98 cm; kavellindningen saknas, rostskador
25000 SEK 31000 SEK
129 OFFICERSVÄRJA
svensk, m/1751-1771, kommenderfäste, svagt colichemardeformad klinga med etsad dekor VIVAT ADOLF FRIEDERICH REX SUECIAE, totallängd 99, klinglängd 82 cm; handbygelns skruv senare
25000 SEK 35000 SEK
131 PALLASCH
svensk, m/1773 för Livregementet till häst, Norra Skånska samt Östgöta kavalleriregemente, parerstång med krönt P (?), parerplåtens undersida märkt 125, balja, klinglängd 90 cm; kaveltråd saknas, baljan något kort, krympt
17000 SEK 21000 SEK
132 PALLASCH
dansk, m/1789 för kavalleriet, parerplåtens undersida märkt L.R.D.1E No 39, klinga med stämpel Christian 7 samt 1766, totallängd 111, klinglängd 93 cm; smärre skador
5000 SEK 5200 SEK
133 OFFICERSPALLASCH
dansk-norsk, m/1780 för kavalleriet, förgyllt fäste med det norska lejonet, klinga med blånerad och förgylld dekor av danska vapnet, VIVAT m.m, läderbalja med munbleck, totallängd 77, klingan bruten, nuvarande längd 59,5 cm; baljans avslutning med doppskon saknas
50000 SEK 102000 SEK
134 VÄRJA
dansk, sent 1700-tal, järnfäste, kavellindning av koppartråd, klinga med etsad dekor VIVAT samt Danmarks vapen, totallängd 110, klinglängd 92 cm
6000 SEK 7000 SEK
135 OFFICERSVÄRJA
svensk, ca 1780-90, för kavalleriet, förgyllt fäste, blånerad och förgylld klinga med dekor av lilla riksvapnet m.m, läderbalja, totallängd 100, klinglängd 84 cm
25000 SEK 28000 SEK
137 OFFICERSSABEL
svensk, omkring 1800, parerplåt med tre kronor samt krönande större krona, läderbalja med mässingsbeslag, totallängd 97, klinglängd 84,5 cm; smärre skador
6000 SEK 6500 SEK
138 SJÖOFFICERSSABEL
svensk, sent 1700-tal, mässingsfäste, parerplåt med ankare och tre krönta kronor, klinga med fem blodrännor, balja, totallängd 88, klinglängd 76,5; kavelns mässingstråd och baljans koppelringar saknas, slitage
5000 SEK 7200 SEK
139 OFFICERSSABEL
svensk, sent 1700-tal, modell Svensksunds-sabel, klinga med fem blodrännor, totallängd 79, klinglängd 67 cm; senare kavellindning, parerplåtens emblem saknas
4000 SEK 4700 SEK
140 OFFICERSVÄRJA
svensk, ca 1790, för infanteriet, förgyllt fäste, kavellindning och kransar av silvertråd, colischemardeklinga med etsad dekor och blånering, totallängd 87, klinglängd 72 cm; kavellindningen ej komplett, smärre skador
5000 SEK 5200 SEK
141 OFFICERSVÄRJA
svensk, sent 1700-tal, för infanteriet, colischmardeklinga med etsad dekor, totallängd 103, klinglängd 87 cm; smärre kompletteringar
4000 SEK 6000 SEK
142 OFFICERSVÄRJA
svensk, omkring 1800, för infanteriet, förgyllt mässingsfäste, totallängd 98, klinglängd 82 cm; klingan fast i rest av balja, klingan ej examinerad
2500 SEK 3200 SEK
143 OFFICERSVÄRJA
svensk, ca 1840, för infanteriet, klinga med etsad dekor av blixtknippen mm, totallängd 99, klinglängd 84 cm
2000 SEK 3800 SEK
144 OFFICERSVÄRJA
svensk, för infanteriet, kavel av silver, stämplad D4 OH (1834, Olof Hoffstedt, Örebro), klinga med blånerad och förgylld dekor av Karl XIV Johans och kronprins Oscars monogram mm, balja, totallängd 97,5, klinglängd 83 cm; handbygeln, främre parerstången samt baljans munbleck saknas
2000 SEK 4200 SEK
145 OFFICERSVÄRJA
svensk, 1800-talets mitt, för infanteriet, förgyllt fäste, klinga av Wahlfeldts konstruktion, totallängd 95,5, klinglängd 79,5 cm
1800 SEK 3200 SEK
146 OFFICERSSABEL
empire, tidigt 1800-tal, fäste samt balja av mässing med spår av förgyllning samt riklig dekor av bl.a ankare m.m, klinga med etsad dekor, totallängd 94, klinglängd 79,5 cm; kavelns pärlemorplattor samt ett mässingsband saknas. Grip incomplete
12000 SEK 52000 SEK
147 OFFICERSSABEL
tidigt 1800-tal, närmast lik fransk generalssabel mod AN XII (1803-4), fäste och beslag med rester av förgyllning, mässingsbalja, totallängd 97, klinglängd 82 cm; skador. Damages
8000 SEK 46000 SEK
148 OFFICERSSABEL
ca 1810-20, klinga med etsad orientalisk dekor, troligen fransk, mässingsbalja, totallängd 98, klinglängd 85 cm
4000 SEK 9000 SEK
149 SABLAR, 2 st
fransk modell, längd 100 resp 99 cm; skador. Damages
2000 SEK 5700 SEK
150 SABLAR, 2 st
officerssabel med järnfäste, ca 1830, manskapssabel, fransk, m/1816 för lätt kavalleri, tillverkad av Manuf de Klingenthal 1819
2000 SEK 7700 SEK
151 OFFICERSSABEL
svensk, 1810-tal, för Smålands kavalleri, förgyllt fäste med Smålands vapen, balja, totallängd 92,5, klinglängd 78,5 cm; kaveln med skador
10000 SEK 15000 SEK
152 SABEL
svensk, 1820-30-tal, polerat stålfäste, kavel av ebenholts, heldekorerad, etsad, blånerad och förgylld klinga, signerad Heljestrand Eskilstuna (Olof H, damaschör 1781-1837), totallängd 99, klinglängd 85,5 cm
10000 SEK 60000 SEK

 

« Föregående sida(Prev page) | Nästa sida(Next page)» (Nu visas(51-150 av totalt 428)