Vårauktion den 16 april 2007
« Föregående(Prev) objekt   |   Stäng fönster(Close)   |   Nästa(Next) objekt »
 

Objekt(Lot No) 265 - ORDENSVÄRJA

för frimurare, svensk, tidigt 1800-tal, förgyllt fäste av kommendertyp, klinga med stämplar ZETTERBERG, krönt E (Eskilstuna fristad), ABG (troligen damaschören-ståletsaren), förgylld och blånerad dekor med frimurartecken samt frimurerisk text, tornérhielmska vapnet med devis VERITATE TUTUS, 104,5 cm, klinga 88 cm. Proveniens: Jakob Vilhelm Tornerhielm (1767-1814), överstelöjtnant vid livgardet. Han var ivrig frimurare och Karl XIII:es högra hand i frimureriet men föll i onåd för det han under arméns vistelse på Åland ej ville börja 1809 års revolution, sköt sig 23/9 1814, såsom det tros av missnöje över att han ej fick Karl XIII:s orden vid denna ordens instiftande.
Utropspris(Estimate): 40000 SEK |  Pris(Price) 110000 SEK

Klicka bild för förstoring(Click picture to enlarge)